Nezaposlenost i zapošljavanje u ožujku 2019./2018. godine

Registrirana nezaposlenost krajem ožujka 2019. godine
U Područnom uredu Krapina krajem ožujka 2019. godine evidentirane su 2.432 nezaposlene osobe, što ukazuje na smanjenje za 4,1% ili 103 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 22,6% odnosno za 712 osoba u odnosu na kraj ožujka 2018. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom ožujka 2019.
U ožujku 2019. godine novoprijavljeno je ukupno 311 nezaposlenih osoba što je za 11,1% manje nego u ožujku 2018. godine.

Od toga:
 196 osoba (63,0%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   94 osobe (30,2%) dolaze iz neaktivnosti
   16 osoba   (5,2%) dolazi iz nekog drugog oblika rada
     5 osoba   (1,6%) dolazi iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u ožujku 2019. godine izašlo je ukupno 414 osoba (20,7% manje nego u istom mjesecu 2018. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 287 osoba (69,3%), a 127 osoba (30,7%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u ožujku 2019. godine za 20,5% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2018. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom ožujka 2019. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 574 potreba za radnicima što je za 0,7% manje nego u ožujku 2018. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (31,7%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (11,7%), obrazovanju (10,5%), pružanju smještaja te pripreme i usluživanja hrane (8,9%), te zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (8,4%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U ožujku 2019. godine evidentirano je 740 korisnika novčane naknade (30,4% nezaposlenih), što je za 23,6% manje nego u istom mjesecu 2018. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključeno je 55 osoba, i to 34 muškaraca (61,8%) i 21 žena (38,2%).
Novouključene osobe u ožujku 2019. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 21 osoba (38,2%), Potpore za samozapošljavanje 21 osoba (38,2%), Obrazovanje nezaposlenih 7 osoba (12,7%) te Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 6 osoba (10,9%).
Na kraju ožujka 2019. godine evidentirano je 830 aktivnih korisnika mjera.
 

Datum novosti: 10.04.2019.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr