Nezaposlenost i zapošljavanje u prosincu 2017./2016. godine

Registrirana nezaposlenost krajem prosinca 2017. godine
U Područnom uredu Krapina krajem prosinca 2017. godine evidentirano je 3.430 nezaposlenih osoba, što ukazuje na povećanje za 1,8% ili 62 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 24,2% odnosno za 1.096 osoba u odnosu na kraj prosinca 2016. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom prosinca 2017.
U prosincu 2017. godine novoprijavljeno je ukupno 490 nezaposlenih osoba što je za 7,0% manje nego u prosincu 2016. godine.

Od toga:
 339 osoba (69,2%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   86 osoba (17,5%) dolazi iz neaktivnosti
   43 osobe   (8,8%) dolaze iz nekog drugog oblika rada
   22 osobe   (4,5%) dolaze iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u prosincu 2017. godine izašlo je ukupno 428 osoba (24,5% manje nego u istom mjesecu 2016. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju su napustile 253 osobe (59,1%), a 175 osoba (40,9%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u prosincu 2017. godine za 29,5% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2016. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom prosinca 2017. godine od strane poslodavaca prijavljene su 303 potrebe za radnicima što je za 27,2% manje nego u prosincu 2016. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (19,5%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrb (16,5%), građevinarstvu (15,2%), obrazovanju (13,9%), te stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (8,6%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U prosincu 2017. godine evidentirano je 977 korisnika novčane naknade (28,5% nezaposlenih), što je za 7,0% manje nego u istom mjesecu 2016. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključeno je 130 osoba. Novouključene osobe u prosincu 2017. godine obuhvaćene su mjerama: Obrazovanje (97 osoba ili 74,6%) – 44 osobe uključene u Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 43 osobe uključene u Obrazovanje nezaposlenih i 10 osoba uključeno u Potpore za usavršavanje, Potpore za zapošljavanje – 19 osoba ili 14,6%, Javni radovi – 8 osoba ili 6,2%, Potpore za samozapošljavanje – 5 osoba ili 3,8% te Stalni sezonac – 1 osoba ili 0,8%.
Na kraju prosinca 2017. godine evidentiran je 761 aktivan korisnik mjera.
 

Datum novosti: 10.01.2018.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr