Nezaposlenost i zapošljavanje u prosincu 2018./2017. godine

Registrirana nezaposlenost krajem prosinca 2018. godine
U Područnom uredu Krapina krajem prosinca 2018. godine evidentirane su 2.463 nezaposlene osobe, što ukazuje na smanjenje za 1,4% ili 36 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 28,2% odnosno za 967 osoba u odnosu na kraj prosinca 2017. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom prosinca 2018.
U prosincu 2018. godine novoprijavljeno je ukupno 289 nezaposlenih osoba što je za 41,0% manje nego u prosincu 2017. godine.

Od toga:
 195 osoba (67,5%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   64 osobe (22,1%) dolaze iz neaktivnosti
   17 osoba   (5,9%) dolazi iz nekog drugog oblika rada
   13 osoba   (4,5%) dolazi iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u prosincu 2018. godine izašlo je ukupno 325 osoba (24,1% manje nego u istom mjesecu 2017. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 206 osoba (63,4%), a 119 osoba (36,6%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u prosincu 2018. godine za 18,6% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2017. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom prosinca 2018. godine od strane poslodavaca prijavljene su 283 potrebe za radnicima što je za 6,6% manje nego u prosincu 2017. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (24,0%), građevinarstvu (17,7%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (15,2%), te obrazovanju (12,4%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U prosincu 2018. godine evidentirano je 776 korisnika novčane naknade (31,5% nezaposlenih), što je za 20,6% manje nego u istom mjesecu 2017. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključeno je 97 osoba. Novouključene osobe u prosincu 2018. godine obuhvaćene su mjerama: Obrazovanje (43 osobe ili 44,3%) – 26 osoba uključeno u Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 16 osoba uključeno u Obrazovanje nezaposlenih i 1 osoba uključena u Potpore za usavršavanje, Potpore za zapošljavanje – 40 osoba ili 41,3%, te Potpore za samozapošljavanje – 14 osoba ili 14,4%.
Na kraju prosinca 2018. godine evidentirana su 982 aktivna korisnika mjera.

 

Datum novosti: 10.01.2019.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr