Nezaposlenost i zapošljavanje u prosincu 2019./2018. godine

Registrirana nezaposlenost krajem prosinca 2019. godine
U Područnom uredu Krapina krajem prosinca 2019. godine evidentirano je 2.255 nezaposlenih osoba, što ukazuje na smanjenje za 1 osobu u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 8,4% odnosno za 208 osoba u odnosu na kraj prosinca 2018. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom prosinca 2019.
U prosincu 2019. godine novoprijavljeno je ukupno 290 nezaposlenih osoba što je za jednu osobu više nego u prosincu 2018. godine.

Od toga:
 220 osoba (75,9%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   46 osoba (15,9%) dolazi iz neaktivnosti
   14 osoba   (4,8%) dolazi iz nekog drugog oblika rada
   10 osoba   (3,4%) dolazi iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u prosincu 2019. godine izašla je ukupno 291 osoba (10,5% manje nego u istom mjesecu 2018. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju su napustile 204 osobe (70,1%), a 87 osoba (29,9%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u prosincu 2019. godine za 1,0% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2018. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom prosinca 2019. godine od strane poslodavaca prijavljene su 184 potrebe za radnicima što je za 35,0% manje nego u prosincu 2018. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (18,5%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (17,4%), pružanju smještaja te pripremi i usluživanju hrane (16,3%), obrazovanju (14,1%), te trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (13,0%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U prosincu 2019. godine evidentirano je 655 korisnika novčane naknade (29,0% nezaposlenih), što je za 15,6% manje nego u istom mjesecu 2018. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključeno je 115 osoba, i to 37 muškaraca (32,2%) i 78 žena (67,8%).
Novouključene osobe u prosincu 2019. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za očuvanje radnih mjesta 42 osobe (36,5%), Potpore za zapošljavanje 23 osobe (20,0%), Potpore za samozapošljavanje 22 osobe (19,1%), Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 18 osoba (15,7%), te Potpore za usavršavanje 10 osoba (8,7%).
Na kraju prosinca 2019. godine evidentirana su 923 aktivna korisnika mjera.

 

Datum novosti: 10.01.2020.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr