Nezaposlenost i zapošljavanje u prosincu 2021./2020. godine

Registrirana nezaposlenost krajem prosinca 2021. godine
U Područnom uredu Krapina krajem prosinca 2021. godine registrirane su 2.064 osobe, što ukazuje na povećanje za 1,2% odnosno za 25 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 28,5% odnosno za 822 osobe u odnosu na kraj prosinca 2020. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom prosinca 2021.
U prosincu 2021. godine novoprijavljeno je ukupno 277 nezaposlenih osoba što je za 14,5% manje nego u prosincu 2020. godine.

Od toga:
 235 osoba (84,8%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   31 osoba (11,2%) dolazi iz neaktivnosti
   11 osoba   (4,0%) dolazi iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u prosincu 2021. godine izašle su ukupno 252 osobe (10,3% manje nego u istom mjesecu 2020. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 165 osoba (65,5%), a 87 osoba (34,5%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u prosincu 2021. godine za 15,8% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2020. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom prosinca 2021. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 390 potreba za radnicima što je za 62,5% više nego u prosincu 2020. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (23,1%), obrazovanju (22,6%), građevinarstvu (14,6%), te zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (14,4%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U prosincu 2021. godine evidentirano je 608 korisnika novčane naknade (29,5% nezaposlenih), što je za 27,1% manje nego u istom mjesecu 2020. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom prosinca 2021. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključeno je 136 osoba, i to 26 muškaraca (19,1%) i 110 žena (80,9%).
Novouključene osobe u prosincu 2021. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za očuvanje radnih mjesta 80 osoba (58,8%), Potpore za zapošljavanje 33 osobe (24,3%) i to Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo 21 osoba te Druge potpore za zapošljavanje 12 osoba, Potpore za samozapošljavanje 13 osoba (9,6%), te Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja 10 osoba (7,3%).
Na kraju prosinca 2021. godine evidentirana su 883 aktivna korisnika mjera.
Uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) i potresom HZZ je nastavio s provođenjem Potpora za očuvanje radnih mjesta odnosno Programa zadržavanja radnih mjesta i u 2021. godini kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti.
Program zadržavanja radnih mjesta za prosinac 2021. uključuje poslodavce u prihvatljivim djelatnostima,  poslodavce pogođene posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodni procesi bitno smanjeni ili onemogućeni, te poslodavce kojima je djelomično i/ili u cijelosti zabranjen rad odlukama Stožera civilne zaštite bez obzira na djelatnost. Potpora iznosi do 4.000 kn po radniku, a utvrđuje se prema postotku pada prihoda/primitaka (najmanje 40%). Iznos potpore ovisi i o postotku radnika za koje poslodavac traži potporu, a za koje posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste sukladno pravilima o izdavanju EU digitalnih COVID potvrda u Republici Hrvatskoj: 70 i više % COVID-potvrda = 100% potpore, za manje od 70% COVID potvrda = proporcionalno tj. jednako postotku COVID-potvrda od ukupnog iznosa potpore.

 

Datum novosti: 10.01.2022.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr