Nezaposlenost i zapošljavanje u rujnu 2019./2018. godine

Registrirana nezaposlenost krajem rujna 2019. godine
U Područnom uredu Krapina krajem rujna 2019. godine evidentirano je 2.247 nezaposlenih osoba, što ukazuje na smanjenje za 4,7% ili 112 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 11,3% odnosno za 287 osoba u odnosu na kraj rujna 2018. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom rujna 2019.
U rujnu 2019. godine novoprijavljeno je ukupno 407 nezaposlenih osoba što je za 11,7% manje nego u rujnu 2018. godine.

Od toga:
 225 osoba (55,3%) dolazi direktno iz radnog odnosa
 106 osoba (26,0%) dolazi iz redovitoga školovanja
   64 osobe (15,7%) dolaze iz neaktivnosti
   12 osoba   (3,0%) dolazi iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u rujnu 2019. godine izašlo je ukupno 519 osoba (7,8% manje nego u istom mjesecu 2018. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 407 osoba (78,4%), a 112 osoba (21,6%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u rujnu 2019. godine za 2,9% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2018. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom rujna 2019. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 440 potreba za radnicima što je za 16,5% manje nego u rujnu 2018. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (27,7%), obrazovanju (23,6%), pružanju smještaja te pripremi i usluživanju hrane (9,8%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (9,5%), te zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (8,4%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U rujnu 2019. godine evidentirano je 650 korisnika novčane naknade (28,9% nezaposlenih), što je za 18,5% manje nego u istom mjesecu 2018. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključeno je 79 osoba, i to 41 muškarac (51,9%) i 38 žena (48,1%).
Novouključene osobe u rujnu 2019. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 44 osobe (55,7%), Potpore za samozapošljavanje 21 osoba (26,6%), Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 11 osoba (13,9%), te Javni radovi 3 osobe (3,8%).
Na kraju rujna 2019. godine evidentirano je 860 aktivnih korisnika mjera.
 

Datum novosti: 10.10.2019.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr