Nezaposlenost i zapošljavanje u rujnu 2020./2019. godine

Registrirana nezaposlenost krajem rujna 2020. godine
U Područnom uredu Krapina krajem rujna 2020. godine evidentirane su 2.762 nezaposlene osobe, što ukazuje na smanjenje za 6,2% odnosno za 182 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na povećanje za 22,9% odnosno za 515 osoba u odnosu na kraj rujna 2019. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom rujna 2020.
U rujnu 2020. godine novoprijavljeno je ukupno 390 nezaposlenih osoba što je za 4,2% manje nego u rujnu 2019. godine.

Od toga:
 237 osoba (60,7%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   97 osoba (24,9%) dolazi iz redovitoga školovanja
   51 osoba (13,1%) dolazi iz neaktivnosti
     5 osoba   (1,3%) dolazi iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u rujnu 2020. godine izašle su ukupno 572 osobe (10,2% više nego u istom mjesecu 2019. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 505 osoba (88,3%), a 67 osoba (11,7%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u rujnu 2020. godine za 24,1% je veći u odnosu na isti izvještajni mjesec 2019. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom rujna 2020. godine od strane poslodavaca prijavljene su 544 potrebe za radnicima što je za 23,6% više nego u rujnu 2019. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (28,5%), obrazovanju (18,6%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (15,1%), te građevinarstvu (9,9%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U rujnu 2020. godine evidentirano je 915 korisnika novčane naknade (33,1% nezaposlenih), što je za 40,8% više nego u istom mjesecu 2019. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključena je 71 osoba, i to 44 muškaraca (62,0%) i 27 žena (38,0%).
Novouključene osobe u rujnu 2020. godine obuhvaćene su mjerama: Javni radovi 26 osoba (36,6%), Potpore za zapošljavanje 23 osobe (32,4%) i to Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo 2 osobe te Druge potpore za zapošljavanje 21 osoba i Potpore za samozapošljavanje 22 osobe (31,0%).
Na kraju rujna 2020. godine evidentirano je 587 aktivnih korisnika mjera.
Uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) HZZ je uveo ovu mjeru kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti. Provedba mjere započela je 23. ožujka 2020., a potpora se dodjeljivala poslodavcima od ožujka do svibnja 2020., a krajem svibnja donesena je odluka o provedbi mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) za lipanj 2020. godine s djelomično izmijenjenim uvjetima provedbe u odnosu na prethodne mjesece.
Tijekom lipnja je donesena i nova mjera 'Potpora za skraćivanje radnog vremena' kojom Hrvatski zavod za zapošljavanje i dalje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji, a također je donesena i Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za mjesec srpanj 2020. g. koja se odnosi na mikropoduzetnike. Tijekom srpnja, mjera za mikropoduzetnike do 9 zaposlenika produžena je na kolovoz. Također je donesena nova mjera namijenjena osobama s invaliditetom: Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Na sjednici Upravnog vijeća HZZ-a održanoj 7.9.2020. usvojeno je uvođenje novih podmjera (u Potpori za očuvanje radnih mjesta): i to Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za rujan – prosinac, te Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) – Mikropoduzetnici za rujan – prosinac.
 

Datum novosti: 09.10.2020.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr