Nezaposlenost i zapošljavanje u rujnu 2021./2020. godine

Registrirana nezaposlenost krajem rujna 2021. godine
U Područnom uredu Krapina krajem rujna 2021. godine registrirano je 2.196 osoba, što ukazuje na smanjenje za 9,1% odnosno za 221 osobu u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 20,5% odnosno za 566 osoba u odnosu na kraj rujna 2020. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom rujna 2021.
U rujnu 2021. godine novoprijavljeno je ukupno 316 nezaposlenih osoba što je za 19,0% manje nego u rujnu 2020. godine.

Od toga:
 165 osoba (52,2%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   96 osoba (30,4%) dolazi iz redovitoga školovanja
   55 osoba (17,4%) dolazi iz neaktivnosti.

Iz evidentirane nezaposlenosti u rujnu 2021. godine izašlo je ukupno 537 osoba (6,1% manje nego u istom mjesecu 2020. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 456 osoba (84,9%), a 81 osoba (15,1%) brisana je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u rujnu 2021. godine za 9,7% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2020. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom rujna 2021. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 649 potreba za radnicima što je za 19,3% više nego u rujnu 2020. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u obrazovanju (25,4%), prerađivačkoj industriji (22,5%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (11,7%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (8,8%), te građevinarstvu (8,5%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U rujnu 2021. godine evidentirano je 695 korisnika novčane naknade (31,6% nezaposlenih), što je za 24,0% manje nego u istom mjesecu 2020. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom rujna 2021. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključeno je 112 osoba, i to 62 muškarca (55,4%) i 50 žena (44,6%).
Novouključene osobe u rujnu 2021. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za očuvanje radnih mjesta 40 osoba (35,7%), Potpore za zapošljavanje 34 osobe (30,4%) i to Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo 6 osoba te Druge potpore za zapošljavanje 28 osoba, Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja 20 osoba (17,8%), te Potpore za samozapošljavanje 18 osoba (16,1%).
Na kraju rujna 2021. godine evidentirano je 812 aktivnih korisnika mjera.
Uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) i potresom HZZ je nastavio s provođenjem Potpora za očuvanje radnih mjesta odnosno Programa zadržavanja radnih mjesta i u 2021. godini kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti.
Program zadržavanja radnih mjesta za rujan 2021. uključuje poslodavce u prihvatljivim djelatnostima (promjena u dopuštenim djelatnostima u odnosu na prethodne mjesece), poslodavce pogođene posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, te poslodavce kojima je djelomično i/ili u cijelosti zabranjen rad odlukama Stožera civilne zaštite bez obzira na djelatnost. Potpora iznosi do 4.000 kn po radniku, a utvrđuje se prema postotku pada prihoda/primitaka (najmanje 40%). Iznos potpore ovisi i o postotku radnika za koje poslodavac traži potporu, a za koje posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste sukladno pravilima o izdavanju EU digitalnih COVID potvrda u Republici Hrvatskoj: 70 i više % COVID-potvrda = 100% potpore, za manje od 70% COVID potvrda = proporcionalno tj. jednako postotku COVID-potvrda od ukupnog iznosa potpore.

 

Datum novosti: 11.10.2021.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr