Nezaposlenost i zapošljavanje u rujnu 2022./2021. godine

Registrirana nezaposlenost krajem rujna 2022. godine
U Područnom uredu Krapina krajem rujna 2022. godine registrirano je 1.979 osoba, što ukazuje na smanjenje za 6,0% ili 126 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 9,9% odnosno za 217 osoba u odnosu na kraj rujna 2021. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom rujna 2022.
U rujnu 2022. godine novoprijavljeno je ukupno 320 nezaposlenih osoba što je za 1,3% više nego u rujnu 2021. godine.

Od toga:
 183 osobe (57,2%) dolaze direktno iz radnog odnosa
   84 osobe (26,2%) dolaze iz redovitoga školovanja
   53 osobe (16,6%) dolaze iz neaktivnosti.

Iz evidentirane nezaposlenosti u rujnu 2022. godine izašlo je ukupno 446 osoba (16,9% manje nego u istom mjesecu 2021. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju su napustile 372 osobe (83,4%), a 74 osobe (16,6%) brisane su iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u rujnu 2022. godine za 18,4% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2021. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom rujna 2022. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 570 potreba za radnicima što je za 12,2% manje nego u rujnu 2021. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (33,3%), obrazovanju (21,6%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (12,5%), te građevinarstvu (10,4%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U rujnu 2022. godine evidentirana su 572 korisnika novčane naknade (28,9% nezaposlenih), što je za 17,7% manje nego u istom mjesecu 2021. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom rujna 2022. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključeno je 139 osoba, i to 103 muškarca (74,1%) i 36 žena (25,9%).
Novouključene osobe u rujnu 2022. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za usavršavanje 55 osoba (39,5%); Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja 31 osoba (22,5%); Potpore za zapošljavanje 28 osoba (20,1%) i to Potpora za zapošljavanje 22 osobe, Potpora za pripravništvo 3 osobe, te Potpora za pripravništvo u javnim službama 3 osobe; Potpore za samozapošljavanje i proširenje poslovanja 21 osoba (15,1%) i to Potpora za samozapošljavanje 21 osoba; Osposobljavanje na radnom mjestu 2 osobe (1,4%), te Potpore za očuvanje radnih mjesta 2 osobe (1,4%).
Na kraju rujna 2022. godine evidentirano je 878 aktivnih korisnika mjera.

 

Datum novosti: 10.10.2022.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr