Nezaposlenost i zapošljavanje u rujnu 2023./2022. godine

Registrirana nezaposlenost krajem rujna 2023. godine
U Područnom uredu Krapina krajem rujna 2023. godine registrirana je 2.121 osoba, što ukazuje na smanjenje za 5,9% ili 134 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na povećanje za 7,2% ili 142 osobe u odnosu na kraj rujna 2022. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom rujna 2023.
U rujnu 2023. godine novoprijavljena je ukupno 341 nezaposlena osoba što je za 6,6% više nego u rujnu 2022. godine.

Od toga:
 203 osobe (59,5%) dolaze direktno iz radnog odnosa
   92 osobe (27,0%) dolaze iz redovitoga školovanja
   46 osoba (13,5%) dolazi iz neaktivnosti.

Iz evidentirane nezaposlenosti u rujnu 2023. godine izašlo je ukupno 475 osoba (6,5% više nego u istom mjesecu 2022. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 408 osoba (85,9%), a 67 osoba (14,1%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u rujnu 2023. godine za 9,7% je veći u odnosu na isti izvještajni mjesec 2022. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom rujna 2023. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 679 potreba za radnicima što je za 19,1% više nego u rujnu 2022. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (23,0%), obrazovanju (21,2%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (17,5%), te građevinarstvu (15,3%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U rujnu 2023. godine evidentirana su 732 korisnika novčane naknade (34,5% nezaposlenih), što je za 28,0% više nego u istom mjesecu 2022. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom rujna 2023. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključeno je 97 osoba, i to 45 muškaraca (46,4%) i 52 žene (53,6%).
Novouključene osobe u rujnu 2023. godine obuhvaćene su mjerama: Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja 40 osoba (41,3%); Potpore za zapošljavanje 26 osoba (26,8%) i to Potpora za zapošljavanje 16 osoba, Potpora za pripravništvo 7 osoba, te Potpora za pripravništvo u javnim službama 3 osobe; Osposobljavanje na radnom mjestu 16 osoba (16,5%); Potpore za samozapošljavanje 14 osoba (14,4%) i to Potpora za samozapošljavanje 13 osoba, te Potpora za samozapošljavanje-zeleno/digitalno 1 osoba; te Potpore za očuvanje radnih mjesta 1 osoba (1,0%).
Na kraju rujna 2023. godine evidentirano je 865 aktivnih korisnika mjera.

 

Datum novosti: 11.10.2023.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr