Nezaposlenost i zapošljavanje u siječnju 2018./2017. godine

Registrirana nezaposlenost krajem siječnja 2018. godine
U Područnom uredu Krapina krajem siječnja 2018. godine evidentirane su 3.442 nezaposlene osobe, što ukazuje na povećanje za 0,3% ili 12 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 22,7% odnosno za 1.011 osoba u odnosu na kraj siječnja 2017. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom siječnja 2018.
U siječnju 2018. godine novoprijavljeno je ukupno 519 nezaposlenih osoba što je za 8,5% manje nego u siječnju 2017. godine.

Od toga:
 358 osoba (69,0%) dolazi direktno iz radnog odnosa
 134 osobe (25,8%) dolaze iz neaktivnosti
   17 osoba   (3,3%) dolazi iz redovitoga školovanja
   10 osoba   (1,9%) dolazi iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u siječnju 2018. godine izašlo je ukupno 507 osoba (20,8% manje nego u istom mjesecu 2017. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 296 osoba (58,4%), a 211 osoba (41,6%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u siječnju 2018. godine za 1,7% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2017. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom siječnja 2018. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 649 potreba za radnicima što je za 47,5% više nego u siječnju 2017. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (29,6%), građevinarstvu (14,0%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrb (13,7%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (10,8%) i pružanju smještaja te pripremi i usluživanju hrane (10,3%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U siječnju 2018. godine evidentirano je 1.097 korisnika novčane naknade (31,9% nezaposlenih), što je za 3,2% manje nego u istom mjesecu 2017. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključeno je 11 osoba. Novouključene osobe u siječnju 2018. godine obuhvaćene su mjerama: Obrazovanje (1 osoba ili 9,1%) – osoba uključena u Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te Potpore za samozapošljavanje – 10 osoba ili 90,9%.
Na kraju siječnja 2018. godine evidentirano je 737 aktivnih korisnika mjera.

 

Datum novosti: 09.02.2018.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr