Nezaposlenost i zapošljavanje u siječnju 2022./2021. godine

Registrirana nezaposlenost krajem siječnja 2022. godine
U Područnom uredu Krapina krajem siječnja 2022. godine registrirano je 2.118 osoba, što ukazuje na povećanje za 2,6% odnosno za 54 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 28,1% odnosno za 826 osoba u odnosu na kraj siječnja 2021. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom siječnja 2022.
U siječnju 2022. godine novoprijavljene su ukupno 292 nezaposlene osobe što je za 9,6% manje nego u siječnju 2021. godine.

Od toga:
 223 osobe (76,4%) dolaze direktno iz radnog odnosa
   60 osoba (20,5%) dolazi iz neaktivnosti
     9 osoba   (3,1%) dolazi iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u siječnju 2022. godine izašlo je ukupno 238 osoba (10,2% manje nego u istom mjesecu 2021. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju su napustile 164 osobe (68,9%), a 74 osobe (31,1%) brisane su iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u siječnju 2022. godine za 13,7% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2021. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom siječnja 2022. godine od strane poslodavaca prijavljene su 744 potrebe za radnicima što je za 63,5% više nego u siječnju 2021. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (39,7%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (10,6%), građevinarstvu (9,5%), te zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (9,0%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U siječnju 2022. godine evidentirano je 649 korisnika novčane naknade (30,6% nezaposlenih), što je za 26,3% manje nego u istom mjesecu 2021. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom siječnja 2022. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključene su 3 osobe, i to 2 muškarca i 1 žena.
Novouključene osobe u siječnju 2022. godine obuhvaćene su mjerom Potpore za samozapošljavanje i proširenje poslovanja, i to 2 osobe Potpore za proširenje poslovanja i 1 osoba Potpore za samozapošljavanje.
Na kraju siječnja 2022. godine evidentirano je 860 aktivnih korisnika mjera.
Uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) i potresom HZZ je nastavio s provođenjem Programa zadržavanja radnih mjesta i u 2022. godini kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti.
Osim Programa zadržavanja radnih mjesta nastavlja se do kraja 2022. godine i provođenje mjere Potpora za skraćivanje radnog vremena kojom Hrvatski zavod za zapošljavanje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji.

 

Datum novosti: 11.02.2022.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr