Nezaposlenost i zapošljavanje u srpnju 2017./2016. godine

Registrirana nezaposlenost krajem srpnja 2017. godine
U Područnom uredu Krapina krajem srpnja 2017. godine evidentirana je 3.581 nezaposlena osoba, što ukazuje na povećanje za 3,8% ili 132 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 28,8% odnosno za 1.447 osoba u odnosu na kraj srpnja 2016. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom srpnja 2017.
U srpnju 2017. godine novoprijavljeno je ukupno 620 nezaposlenih osoba što je za 8,8% MANJE nego u srpnju 2016. godine.

Od toga:
 282 osobe (45,5%) dolaze direktno iz radnog odnosa
 217 osoba (35,0%) dolazi iz redovitoga školovanja
 113 osoba (18,2%) dolazi iz neaktivnosti
     8 osoba   (1,3%) dolazi iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u srpnju 2017. godine izašlo je ukupno 488 osoba (25,6% MANJE nego u istom mjesecu 2016. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 336 osoba (68,9%), a 152 osobe (31,1%) brisane su iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

UKUPAN broj ZAPOSLENIH osoba iz evidencije nezaposlenih u srpnju 2017. godine za 20,8% je MANJI u odnosu na isti izvještajni mjesec 2016. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom srpnja 2017. godine od strane poslodavaca PRIJAVLJENE su 574 potrebe za radnicima što je za 19,3% VIŠE nego u srpnju 2016. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (23,9%), građevinarstvu (17,4%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (14,8%), obrazovanju (14,5%), te opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (6,6%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U srpnju 2017. godine evidentirano je 969 korisnika novčane naknade (27,1% nezaposlenih), što je za 12,5% MANJE nego u istom mjesecu 2016. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključena je 91 osoba. Novouključene osobe u srpnju 2017. godine obuhvaćene su mjerama: Obrazovanje (21 osoba ili 23,1%) – sve osobe uključene u Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, Potpore za zapošljavanje – 27 osoba ili 29,7%, Javni radovi – 33 osobe ili 36,2% te Potpore za samozapošljavanje – 10 osoba ili 11,0%.
Na kraju srpnja 2017. godine evidentirano je 825 aktivnih korisnika mjera.
 

Datum novosti: 10.08.2017.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr