Nezaposlenost i zapošljavanje u srpnju 2019./2018. godine

Registrirana nezaposlenost krajem srpnja 2019. godine
U Područnom uredu Krapina krajem srpnja 2019. godine evidentirano je 2.325 nezaposlenih osoba, što ukazuje na povećanje za 6,8% ili 149 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 13,9% odnosno za 374 osobe u odnosu na kraj srpnja 2018. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom srpnja 2019.
U srpnju 2019. godine novoprijavljeno je ukupno 506 nezaposlenih osoba što je za 11,8% manje nego u srpnju 2018. godine.

Od toga:
 281 osoba (55,5%) dolazi direktno iz radnog odnosa
 164 osobe (32,4%) dolaze iz redovitoga školovanja
   55 osoba (10,9%) dolazi iz neaktivnosti
     6 osoba   (1,2%) dolazi iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u srpnju 2019. godine izašlo je ukupno 357 osoba (30,1% manje nego u istom mjesecu 2018. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustila 271 osoba (75,9%), a 86 osoba (24,1%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u srpnju 2019. godine za 20,1% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2018. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom srpnja 2019. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 485 potreba za radnicima što je za 7,1% manje nego u srpnju 2018. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (20,0%), prerađivačkoj industriji (17,7%), obrazovanju (13,6%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (13,4%), te građevinarstvu (11,3%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U srpnju 2019. godine evidentirano je 687 korisnika novčane naknade (29,5% nezaposlenih), što je za 19,4% manje nego u istom mjesecu 2018. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključena je 101 osoba, i to 64 muškaraca (63,4%) i 37 žena (36,6%).
Novouključene osobe u srpnju 2019. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 45 osoba (44,6%), Potpore za samozapošljavanje 37 osoba (36,6%), Javni radovi 9 osoba (8,9%), Potpore za usavršavanje 6 osoba (5,9%), Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 3 osobe (3,0%), te Potpore za očuvanje radnih mjesta 1 osoba (1,0%).
Na kraju srpnja 2019. godine evidentirano je 845 aktivnih korisnika mjera.
 

Datum novosti: 09.08.2019.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr