Nezaposlenost i zapošljavanje u srpnju 2021./2020. godine

Registrirana nezaposlenost krajem srpnja 2021. godine
U Područnom uredu Krapina krajem srpnja 2021. godine registrirano je 2.420 osoba, što ukazuje na povećanje za 6,0% odnosno za 136 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 14,6% odnosno za 415 osoba u odnosu na kraj srpnja 2020. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom srpnja 2021.
U srpnju 2021. godine novoprijavljene su ukupno 484 nezaposlene osobe što je za 21,2% manje nego u srpnju 2020. godine.

Od toga:
 300 osoba (62,0%) dolazi direktno iz radnog odnosa
 138 osoba (28,5%) dolazi iz redovitoga školovanja
   45 osoba   (9,3%) dolazi iz neaktivnosti
     1 osoba   (0,2%) dolazi iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u srpnju 2021. godine izašlo je ukupno 348 osoba (8,7% manje nego u istom mjesecu 2020. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 257 osoba (73,9%), a 91 osoba (26,1%) brisana je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u srpnju 2021. godine za 20,7% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2020. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom srpnja 2021. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 578 potreba za radnicima što je za 27,3% više nego u srpnju 2020. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u obrazovanju (28,0%), prerađivačkoj industriji (23,4%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (10,6%), te građevinarstvu i zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (po 9,3%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U srpnju 2021. godine evidentirano je 767 korisnika novčane naknade (31,7% nezaposlenih), što je za 16,6% manje nego u istom mjesecu 2020. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom srpnja 2021. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključena je 41 osoba, i to 30 muškaraca (73,2%) i 11 žena (26,8%).
Novouključene osobe u srpnju 2021. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 17 osoba (41,5%) i to Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo 2 osobe te Druge potpore za zapošljavanje 15 osoba, Potpore za samozapošljavanje 16 osoba (39,0%), Javni radovi 7 osoba (17,1%), te Potpore za očuvanje radnih mjesta 1 osoba (2,4%).
Na kraju srpnja 2021. godine evidentirano je 748 aktivnih korisnika mjera.
Uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) i potresom krajem 2020. godine HZZ je nastavio s provođenjem mjere 'Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije' i u 2021. godini kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti.
Program zadržavanja radnih mjesta za srpanj 2021. uključuje poslodavce u prihvatljivim djelatnostima te poslodavce pogođene posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije. Potpora iznosi do 4.000 kn po radniku: 70 i više % COVID-potvrda = 100% potpore, za manje od 70% COVID potvrda = proporcionalno tj. jednako postotku COVID-potvrda od ukupnog iznosa potpore. Uvjet za ostvarivanje potpore za srpanj je i pad prihoda/primitaka od najmanje 40%, s time da poslodavci s područja pogođenih potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije ne moraju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka ali se na njih primjenjuje kriterij postotka radnika koji imaju COVID potvrdu.
 

Datum novosti: 10.08.2021.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr