Nezaposlenost i zapošljavanje u srpnju 2022./2021. godine

Registrirana nezaposlenost krajem srpnja 2022. godine
U Područnom uredu Krapina krajem srpnja 2022. godine registrirane su 2.062 osobe, što ukazuje na povećanje za 7,0% odnosno za 135 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 14,8% odnosno za 358 osoba u odnosu na kraj srpnja 2021. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom srpnja 2022.
U srpnju 2022. godine novoprijavljeno je ukupno 340 nezaposlenih osoba što je za 29,8% manje nego u srpnju 2021. godine.

Od toga:
 213 osoba (62,6%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   93 osobe (27,4%) dolaze iz redovitoga školovanja
   34 osobe (10,0%) dolaze iz neaktivnosti.

Iz evidentirane nezaposlenosti u srpnju 2022. godine izašlo je ukupno 205 osoba (41,4% manje nego u istom mjesecu 2021. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju su napustile 163 osobe (79,5%), a 42 osobe (20,5%) brisane su iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u srpnju 2022. godine za 36,6% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2021. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom srpnja 2022. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 445 potreba za radnicima što je za 23,0% manje nego u srpnju 2021. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u obrazovanju (31,2%), prerađivačkoj industriji (20,7%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (11,5%), te zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (11,5%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U srpnju 2022. godine evidentirana su 594 korisnika novčane naknade (28,8% nezaposlenih), što je za 22,6% manje nego u istom mjesecu 2021. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom srpnja 2022. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključene su 93 osobe, i to 41 muškarac (44,1%) i 52 žene (55,9%).
Novouključene osobe u srpnju 2022. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 31 osoba (33,3%) i to Potpora za pripravništvo u javnim službama 16 osoba, Potpora za zapošljavanje 14 osoba, te Potpora za pripravništvo 1 osoba; Potpore za usavršavanje 30 osoba (32,3%); Potpore za samozapošljavanje i proširenje poslovanja 18 osoba (19,4%) i to Potpora za samozapošljavanje 18 osoba; Potpore za očuvanje radnih mjesta 10 osoba (10,7%); Javni radovi 3 osobe (3,2%), te Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja 1 osoba (1,1%).
Na kraju srpnja 2022. godine evidentirana su 874 aktivna korisnika mjera.

 

Datum novosti: 10.08.2022.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr