Nezaposlenost i zapošljavanje u srpnju 2023./2022. godine

Registrirana nezaposlenost krajem srpnja 2023. godine
U Područnom uredu Krapina krajem srpnja 2023. godine registrirano je 2.126 osoba, što ukazuje na povećanje za 14,4% ili 267 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na povećanje za 3,1% ili 64 osobe u odnosu na kraj srpnja 2022. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom srpnja 2023.
U srpnju 2023. godine novoprijavljena je ukupno 481 nezaposlena osoba što je za 41,5% više nego u srpnju 2022. godine.

Od toga:
 307 osoba (63,8%) dolazi direktno iz radnog odnosa
 149 osoba (31,0%) dolazi iz redovitoga školovanja
   25 osoba   (5,2%) dolazi iz neaktivnosti.

Iz evidentirane nezaposlenosti u srpnju 2023. godine izašlo je ukupno 214 osoba (4,4% više nego u istom mjesecu 2022. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju se napustile 162 osobe (75,7%), a 52 osobe (24,3%) brisane su iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u srpnju 2023. godine za 1 osobu je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2022. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom srpnja 2023. godine od strane poslodavaca prijavljene su 444 potrebe za radnicima što je za 0,2% manje nego u srpnju 2022. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (30,2%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (22,5%), građevinarstvu (11,7%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (10,8%), te obrazovanju (10,4%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U srpnju 2023. godine evidentirana su 584 korisnika novčane naknade (27,5% nezaposlenih), što je za 1,7% manje nego u istom mjesecu 2022. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom srpnja 2023. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključena je 41 osoba, i to 29 muškaraca (70,7%) i 12 žena (29,3%).
Novouključene osobe u srpnju 2023. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 27 osoba (65,9%) i to Potpora za zapošljavanje 23 osobe, te Potpora za pripravništvo 4 osobe; Potpore za samozapošljavanje 9 osoba (21,9%) i to Potpora za samozapošljavanje 8 osoba, te Potpora za samozapošljavanje-zeleno/digitalno 1 osoba; Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja 3 osobe (7,3%); te Javni radovi 2 osobe (4,9%).
Na kraju srpnja 2023. godine evidentirano je 898 aktivnih korisnika mjera.

 

Datum novosti: 10.08.2023.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr