Nezaposlenost i zapošljavanje u studenom 2017./2016. godine

Registrirana nezaposlenost krajem studenog 2017. godine
U Područnom uredu Krapina krajem studenog 2017. godine evidentirano je 3.368 nezaposlenih osoba, što ukazuje na povećanje za 0,6% ili 19 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 26,2% odnosno za 1.198 osoba u odnosu na kraj studenog 2016. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom studenog 2017.
U studenom 2017. godine novoprijavljeno je ukupno 535 nezaposlenih osoba što je za 4,1% manje nego u studenom 2016. godine.

Od toga:
 354 osobe (66,2%) dolaze direktno iz radnog odnosa
 108 osoba (20,2%) dolazi iz neaktivnosti
   44 osobe   (8,2%) dolaze iz nekog drugog oblika rada
   29 osoba   (5,4%) dolazi iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u studenom 2017. godine izašlo je ukupno 516 osoba (25,2% manje nego u istom mjesecu 2016. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju su napustile 323 osobe (62,6%), a 193 osobe (37,4%) brisane su iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u studenom 2017. godine za 23,8% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2016. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom studenog 2017. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 378 potreba za radnicima što je za 12,1% manje nego u studenom 2016. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (23,5%), građevinarstvu (13,8%), obrazovanju (13,2%), pružanju smještaja te pripremi i usluživanju hrane (11,9%), te trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (8,2%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U studenom 2017. godine evidentirano je 897 korisnika novčane naknade (26,6% nezaposlenih), što je za 11,5% manje nego u istom mjesecu 2016. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključene su 93 osobe. Novouključene osobe u studenom 2017. godine obuhvaćene su mjerama: Obrazovanje (42 osobe ili 45,2%) – 33 osobe uključene u Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i 9 osoba uključeno u Obrazovanje nezaposlenih, Potpore za zapošljavanje – 26 osoba ili 28,0%, Javni radovi – 3 osobe ili 3,2% te Potpore za samozapošljavanje – 22 osobe ili 23,6%.
Na kraju studenog 2017. godine evidentirano je 750 aktivnih korisnika mjera.

 

Datum novosti: 11.12.2017.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr