Nezaposlenost i zapošljavanje u studenom 2019./2018. godine

Registrirana nezaposlenost krajem studenog 2019. godine
U Područnom uredu Krapina krajem studenog 2019. godine evidentirano je 2.256 nezaposlenih osoba, što ukazuje na smanjenje za 0,6% ili 14 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 9,7% odnosno za 243 osobe u odnosu na kraj studenog 2018. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom studenog 2019.
U studenom 2019. godine novoprijavljeno je ukupno 335 nezaposlenih osoba što je za 15,4% manje nego u studenom 2018. godine.

Od toga:
 240 osoba (71,6%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   55 osoba (16,4%) dolazi iz neaktivnosti
   25 osoba   (7,5%) dolazi iz redovitoga školovanja
   15 osoba   (4,5%) dolazi iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u studenom 2019. godine izašlo je ukupno 349 osoba (23,1% manje nego u istom mjesecu 2018. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 260 osoba (74,5%), a 89 osoba (25,5%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u studenom 2019. godine za 14,2% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2018. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom studenog 2019. godine od strane poslodavaca prijavljene su 344 potrebe za radnicima što je za 12,7% manje nego u studenom 2018. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (22,1%), obrazovanju (16,9%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (14,2%), pružanju smještaja te pripremi i usluživanju hrane (11,6%), te građevinarstvu (8,4%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U studenom 2019. godine evidentirano je 599 korisnika novčane naknade (26,6% nezaposlenih), što je za 20,7% manje nego u istom mjesecu 2018. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključena je 201 osoba, i to 115 muškaraca (57,2%) i 86 žena (42,8%).
Novouključene osobe u studenom 2019. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za usavršavanje 60 osoba (29,8%), Potpore za očuvanje radnih mjesta 56 osoba (27,9%), Potpore za samozapošljavanje 40 osoba (19,9%), Potpore za zapošljavanje 25 osoba (12,4%), Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 13 osoba (6,5%), Obrazovanje nezaposlenih 5 osoba (2,5%), te Javni radovi 2 osobe (1,0%).
Na kraju studenog 2019. godine evidentirano je 939 aktivnih korisnika mjera.

 

Datum novosti: 10.12.2019.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr