Nezaposlenost i zapošljavanje u studenom 2021./2020. godine

Registrirana nezaposlenost krajem studenog 2021. godine
U Područnom uredu Krapina krajem studenog 2021. godine registrirano je 2.039 osoba, što ukazuje na smanjenje za 4,6% odnosno za 98 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 28,3% odnosno za 804 osobe u odnosu na kraj studenog 2020. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom studenog 2021.
U studenom 2021. godine novoprijavljene su ukupno 263 nezaposlene osobe što je za 31,0% manje nego u studenom 2020. godine.

Od toga:
 210 osoba (79,8%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   39 osoba (14,8%) dolazi iz neaktivnosti
   12 osoba   (4,6%) dolazi iz redovitoga školovanja
     2 osobe   (0,8%) dolaze iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u studenom 2021. godine izašla je ukupno 361 osoba (7,1% više nego u istom mjesecu 2020. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju su napustile 244 osobe (67,6%), a 117 osoba (32,4%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u studenom 2021. godine za 12,5% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2020. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom studenog 2021. godine od strane poslodavaca prijavljene su 504 potrebe za radnicima što je za 64,2% više nego u studenom 2020. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u obrazovanju (24,6%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (19,8%), prerađivačkoj industriji (19,0%), te trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (12,5%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U studenom 2021. godine evidentirano je 576 korisnika novčane naknade (28,2% nezaposlenih), što je za 33,3% manje nego u istom mjesecu 2020. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom studenog 2021. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključeno je 90 osoba.
Novouključene osobe u studenom 2021. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 33 osobe (36,7%) i to Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo 9 osoba te Druge potpore za zapošljavanje 24 osobe, Potpore za samozapošljavanje 32 osobe (35,5%), te Potpore za očuvanje radnih mjesta 25 osoba (27,8%).
Uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) i potresom HZZ je nastavio s provođenjem Potpora za očuvanje radnih mjesta odnosno Programa zadržavanja radnih mjesta i u 2021. godini kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti.
Program zadržavanja radnih mjesta za studeni 2021. uključuje poslodavce u prihvatljivim djelatnostima,  poslodavce pogođene posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodni procesi bitno smanjeni ili onemogućeni, te poslodavce kojima je djelomično i/ili u cijelosti zabranjen rad odlukama Stožera civilne zaštite bez obzira na djelatnost. Potpora iznosi do 4.000 kn po radniku, a utvrđuje se prema postotku pada prihoda/primitaka (najmanje 40%). Iznos potpore ovisi i o postotku radnika za koje poslodavac traži potporu, a za koje posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste sukladno pravilima o izdavanju EU digitalnih COVID potvrda u Republici Hrvatskoj: 70 i više % COVID-potvrda = 100% potpore, za manje od 70% COVID potvrda = proporcionalno tj. jednako postotku COVID-potvrda od ukupnog iznosa potpore.

 

Datum novosti: 13.12.2021.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr