Nezaposlenost i zapošljavanje u svibnju 2019./2018. godine

Registrirana nezaposlenost krajem svibnja 2019. godine
U Područnom uredu Krapina krajem svibnja 2019. godine evidentirane su 2.143 nezaposlene osobe, što ukazuje na smanjenje za 5,9% ili 134 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 19,2% odnosno za 510 osoba u odnosu na kraj svibnja 2018. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom svibnja 2019.
U svibnju 2019. godine novoprijavljena je ukupno 231 nezaposlena osoba što je za 22,5% manje nego u svibnju 2018. godine.

Od toga:
 167 osoba (72,3%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   52 osobe (22,5%) dolaze iz neaktivnosti
   10 osoba   (4,3%) dolazi iz nekog drugog oblika rada
     2 osobe   (0,9%) dolaze iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u svibnju 2019. godine izašlo je ukupno 365 osoba (31,4% manje nego u istom mjesecu 2018. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 276 osoba (75,6%), a 89 osoba (24,4%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u svibnju 2019. godine za 24,2% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2018. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom svibnja 2019. godine od strane poslodavaca prijavljene su 474 potrebe za radnicima što je za 27,7% manje nego u svibnju 2018. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (22,8%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (15,2%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (12,2%), građevinarstvu (11,8%), te stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (7,8%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U svibnju 2019. godine evidentirana su 604 korisnika novčane naknade (28,2% nezaposlenih), što je za 25,1% manje nego u istom mjesecu 2018. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključena je 61 osoba, i to 38 muškaraca (62,3%) i 23 žene (37,7%).
Novouključene osobe u svibnju 2019. godine obuhvaćene su mjerama: Javni radovi 19 osoba (31,1%), Potpore za zapošljavanje 18 osoba (29,5%), Potpore za samozapošljavanje 17 osoba (27,9%), Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 4 osobe (6,6%), te Potpore za usavršavanje 3 osobe (4,9%).
Na kraju svibnja 2019. godine evidentirano je 819 aktivnih korisnika mjera.

 

Datum novosti: 10.06.2019.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr