Nezaposlenost i zapošljavanje u svibnju 2020./2019. godine

Registrirana nezaposlenost krajem svibnja 2020. godine
U Područnom uredu Krapina krajem svibnja 2020. godine evidentirane su 2.663 nezaposlene osobe, što ukazuje na smanjenje za 3,5% odnosno za 98 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na povećanje za 24,3% odnosno za 520 osoba u odnosu na kraj svibnja 2019. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom svibnja 2020.
U svibnju 2020. godine novoprijavljeno je ukupno 218 nezaposlenih osoba što je za 5,6% manje nego u svibnju 2019. godine.

Od toga:
 178 osoba (81,7%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   33 osobe (15,1%) dolaze iz neaktivnosti
     7 osoba   (3,2%) dolazi iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u svibnju 2020. godine izašlo je ukupno 316 osoba (13,4% manje nego u istom mjesecu 2019. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju su napustile 282 osobe (89,2%), a 34 osobe (10,8%) brisane su iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u svibnju 2020. godine za 2,2% je veći u odnosu na isti izvještajni mjesec 2019. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom svibnja 2020. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 245 potreba za radnicima što je za 48,3% manje nego u svibnju 2019. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (21,6%), građevinarstvu (17,6%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (14,7%), te pružanju smještaja te pripremi i usluživanju hrane (11,4%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U svibnju 2020. godine evidentirano je 1.016 korisnika novčane naknade (38,2% nezaposlenih), što je za 68,2% više nego u istom mjesecu 2019. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključeno je 5 osoba.
Sve novouključene osobe u svibnju 2020. godine obuhvaćene su mjerom Potpore za samozapošljavanje.
Na kraju svibnja 2020. godine evidentirano je 654 aktivnih korisnika mjera.
Prema dostupnim podacima, za poslodavce s područja Krapinsko-zagorske županije u travnju 2020. isplaćene su potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) za mjesec ožujak, kojima je obuhvaćeno 11.719 radnika kod 1.780 poslodavaca, a isplaćeno je nešto manje od 38 mil. kn. U svibnju su isplaćene potpore za travanj kojima je obuhvaćeno 15.458 radnika kod 2.332 poslodavaca, a isplaćeno je oko 61 mil. kn.
 

Datum novosti: 10.06.2020.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr