Nezaposlenost i zapošljavanje u svibnju 2021./2020. godine

Registrirana nezaposlenost krajem svibnja 2021. godine
U Područnom uredu Krapina krajem svibnja 2021. godine registrirana je 2.291 nezaposlena osoba, što ukazuje na smanjenje za 4,7% odnosno za 112 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 14,0% odnosno za 372 osobe u odnosu na kraj svibnja 2020. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom svibnja 2021.
U svibnju 2021. godine novoprijavljeno je ukupno 217 nezaposlenih osoba što je za 1 osobu manje nego u svibnju 2020. godine.

Od toga:
 169 osoba (77,9%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   39 osoba (18,0%) dolazi iz neaktivnosti
     9 osoba   (4,1%) dolazi iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u svibnju 2021. godine izašlo je ukupno 329 osoba (4,1% više nego u istom mjesecu 2020. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 277 osoba (84,2%), a 52 osobe (15,8%) brisane su iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u svibnju 2021. godine za 1,8% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2020. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom svibnja 2021. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 514 potreba za radnicima što je za 109,8% više nego u svibnju 2020. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (28,0%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (12,6%), pružanju smještaja te pripremi i usluživanju hrane (11,9%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (11,1%), te građevinarstvu (9,9%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U svibnju 2021. godine evidentirana su 593 korisnika novčane naknade (25,9% nezaposlenih), što je za 41,6% manje nego u istom mjesecu 2020. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom svibnja 2021. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključeno je 167 osoba, i to 52 muškarca (31,1%) i 115 žena (68,9%).
Novouključene osobe u svibnju 2021. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 49 osoba (29,3%) i to Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo 40 osoba te Druge potpore za zapošljavanje 9 osoba, Potpore za očuvanje radnih mjesta 40 osoba (23,9%), Potpore za usavršavanje 35 osoba (21,0%), Javni radovi 28 osoba (16,8%), te Potpore za samozapošljavanje 15 osoba (9,0%).
Na kraju svibnja 2021. godine evidentirano je 740 aktivnih korisnika mjera.
Uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) i potresom krajem 2020. godine HZZ je nastavio s provođenjem mjere 'Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije' i u 2021. godini kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti.
Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 31. svibnja 2021. donijelo je odluku o donošenju nove mjere - Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za lipanj 2021. Potpora je namijenjena za pravne osobe u sportu, poslodavce u prihvatljivim djelatnostima, mikropoduzetnike i povezane dobavljače kojima je poslovanje narušeno zbog COVID-19 okolnosti te za poslodavce obuhvaćene Odlukama Stožera ili epidemiologa. Uključuje i poslodavce pogođene posljedicama katastrofe uzrokovane potresom bez kriterija pada prihoda.
 

Datum novosti: 10.06.2021.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr