Nezaposlenost i zapošljavanje u svibnju 2023./2022. godine

Registrirana nezaposlenost krajem svibnja 2023. godine
U Područnom uredu Krapina krajem svibnja 2023. godine registrirane su 1.722 osobe, što ukazuje na smanjenje za 4,9% ili 88 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 10,4% ili 200 osoba u odnosu na kraj svibnja 2022. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom svibnja 2023.
U svibnju 2023. godine novoprijavljeno je ukupno 186 nezaposlenih osoba što je za 19,5% manje nego u svibnju 2022. godine.

Od toga:
 147 osoba (79,0%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   32 osobe (17,2%) dolaze iz neaktivnosti
     7 osoba   (3,8%) dolazi iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u svibnju 2023. godine izašle su ukupno 274 osobe (1,8% manje nego u istom mjesecu 2022. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 238 osoba (86,9%), a 36 osoba (13,1%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u svibnju 2023. godine za 12,3% je veći u odnosu na isti izvještajni mjesec 2022. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom svibnja 2023. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 411 potreba za radnicima što je za 7,8% manje nego u svibnju 2022. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (23,4%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (21,4%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (12,2%), građevinarstvu (11,7%), te obrazovanju (10,9%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U svibnju 2023. godine evidentirana su 423 korisnika novčane naknade (24,6% nezaposlenih), što je za 33,5% manje nego u istom mjesecu 2022. godine.

 

Datum novosti: 09.06.2023.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr