Nezaposlenost i zapošljavanje u svibnju 2024./2023. godine

Registrirana nezaposlenost krajem svibnja 2024. godine
U Područnom uredu Krapina krajem svibnja 2024. godine registrirano je 1.675 osoba, što ukazuje na smanjenje za 5,7% ili 101 osobu u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 2,7% ili 47 osoba u odnosu na kraj svibnja 2023. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom svibnja 2024.
U svibnju 2024. godine novoprijavljene su ukupno 133 nezaposlene osobe što je za 28,5% manje nego u svibnju 2023. godine.

Od toga:
 109 osoba (82,0%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   22 osobe (16,5%) dolaze iz neaktivnosti
     2 osobe   (1,5%) dolaze iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u svibnju 2024. godine izašle su ukupno 234 osobe (14,6% manje nego u istom mjesecu 2023. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustila 191 osoba (81,6%), a 43 osobe (18,4%) brisane su iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u svibnju 2024. godine za 19,7% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2023. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom svibnja 2024. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 637 potreba za radnicima što je za 55,0% više nego u svibnju 2023. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (27,0%), prerađivačkoj industriji (26,2%), građevinarstvu (10,5%), te obrazovanju (8,6%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U svibnju 2024. godine evidentirana su 375 korisnika novčane naknade (22,4% nezaposlenih), što je za 11,3% manje nego u istom mjesecu 2023. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom svibnja 2024. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključeno je 167 osoba, i to 71 muškarac (42,5%) i 96 žena (57,5%).
Novouključene osobe u svibnju 2024. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena 76 osoba (45,5%); Potpore za samozapošljavanje 32 osobe (19,1%) i to Mobilnost radne snage - Biram Hrvatsku 17 osoba, Potpora za samozapošljavanje 13 osoba, te Potpora za samozapošljavanje-zeleno/digitalno 2 osobe; Obrazovanje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad putem vaučera 30 osoba (18,0%); Potpore za zapošljavanje 28 osoba (16,8%) i to Potpora za pripravništvo u javnim službama 13 osoba, Potpora za zapošljavanje 11 osoba, Potpora za zapošljavanje osoba uključenih u program POSAO+ 3 osobe i Potpora za pripravništvo 1 osoba; Javni radovi 1 osoba (0,6%).
Na kraju svibnja 2024. godine evidentiran je 1.001 aktivan korisnik mjera.

 

Datum novosti: 11.06.2024.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr