Nezaposlenost i zapošljavanje u travnju 2019./2018. godine

Registrirana nezaposlenost krajem travnja 2019. godine
U Područnom uredu Krapina krajem travnja 2019. godine evidentirano je 2.277 nezaposlenih osoba, što ukazuje na smanjenje za 6,4% ili 155 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 21,1% odnosno za 610 osoba u odnosu na kraj travnja 2018. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom travnja 2019.
U travnju 2019. godine novoprijavljena je ukupno 261 nezaposlena osoba što je za 5,4% manje nego u travnju 2018. godine.

Od toga:
 187 osoba (71,6%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   55 osoba (21,1%) dolazi iz neaktivnosti
   13 osoba   (5,0%) dolazi iz nekog drugog oblika rada
     6 osoba   (2,3%) dolazi iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u travnju 2019. godine izašlo je ukupno 416 osoba (22,0% manje nego u istom mjesecu 2018. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustila 331 osoba (79,6%), a 85 osoba (20,4%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u travnju 2019. godine za 9,3% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2018. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom travnja 2019. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 477 potreba za radnicima što je za 10,7% manje nego u travnju 2018. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (26,4%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (15,1%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (15,1%), građevinarstvu (13,0%), te pružanju smještaja te pripremi i usluživanju hrane (6,9%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U travnju 2019. godine evidentirano je 635 korisnika novčane naknade (27,9% nezaposlenih), što je za 27,6% manje nego u istom mjesecu 2018. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključeno je 211 osoba, i to 55 muškaraca (26,1%) i 156 žena (73,9%).
Novouključene osobe u travnju 2019. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za očuvanje radnih mjesta 88 osoba (41,7%), Obrazovanje nezaposlenih 36 osoba (17,1%), Potpore za samozapošljavanje 35 osoba (16,6%), Potpore za zapošljavanje 26 osoba (12,3%), Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 15 osoba (7,1%) te Javni radovi 11 osoba (5,2%).
Na kraju travnja 2019. godine evidentirano je 956 aktivnih korisnika mjera.
 

Datum novosti: 10.05.2019.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr