Nezaposlenost i zapošljavanje u travnju 2020./2019. godine

Registrirana nezaposlenost krajem travnja 2020. godine
U Područnom uredu Krapina krajem travnja 2020. godine evidentirana je 2.761 nezaposlena osoba, što ukazuje na povećanje za 15,5% odnosno za 370 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na povećanje za 21,3% odnosno za 484 osobe u odnosu na kraj travnja 2019. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom travnja 2020.
U travnju 2020. godine novoprijavljeno je ukupno 596 nezaposlenih osoba što je za 128,4% više nego u travnju 2019. godine.

Od toga:
 534 osobe (89,6%) dolaze direktno iz radnog odnosa
   50 osoba   (8,4%) dolazi iz neaktivnosti
   10 osoba   (1,7%) dolazi iz nekog drugog oblika rada
     2 osobe   (0,3%) dolaze iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u travnju 2020. godine izašlo je ukupno 226 osoba (45,7% manje nego u istom mjesecu 2019. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 145 osoba (64,2%), a 81 osoba (35,8%) brisana je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u travnju 2020. godine za 56,2% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2019. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom travnja 2020. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 136 potreba za radnicima što je za 71,5% manje nego u travnju 2019. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u građevinarstvu (29,4%), prerađivačkoj industriji (22,8%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (19,9%), te zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (10,3%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U travnju 2020. godine evidentiran je 991 korisnik novčane naknade (35,9% nezaposlenih), što je za 56,1% više nego u istom mjesecu 2019. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključene su 2 osobe.
Novouključene osobe u travnju 2020. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 1 osoba te Potpore za samozapošljavanje 1 osoba.
Na kraju travnja 2020. godine evidentirano je 690 aktivnih korisnika mjera.

 

Datum novosti: 11.05.2020.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr