Nezaposlenost i zapošljavanje u travnju 2021./2020. godine

Registrirana nezaposlenost krajem travnja 2021. godine
U Područnom uredu Krapina krajem travnja 2021. godine evidentirane su 2.403 nezaposlene osobe, što ukazuje na smanjenje za 9,3% odnosno za 245 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 13,0% odnosno za 358 osoba u odnosu na kraj travnja 2020. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom travnja 2021.
U travnju 2021. godine novoprijavljeno je ukupno 200 nezaposlenih osoba što je za 66,4% manje nego u travnju 2020. godine.

Od toga:
 142 osobe (71,0%) dolaze direktno iz radnog odnosa
   53 osobe (26,5%) dolaze iz neaktivnosti
     5 osoba   (2,5%) dolazi iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u travnju 2021. godine izašlo je ukupno 445 osoba (96,9% više nego u istom mjesecu 2020. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 397 osoba (89,2%), a 48 osoba (10,8%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u travnju 2021. godine za 173,8% je veći u odnosu na isti izvještajni mjesec 2020. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom travnja 2021. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 509 potreba za radnicima što je za 274,3% više nego u travnju 2020. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (29,7%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (14,3%), građevinarstvu (9,8%), te javnoj upravi i obrani; obveznom socijalnom osiguranju (8,4%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U travnju 2021. godine evidentirano je 608 korisnika novčane naknade (25,3% nezaposlenih), što je za 38,6% manje nego u istom mjesecu 2020. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom travnja 2021. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključeno je 65 osoba, i to 42 muškarca (64,6%) i 23 žene (35,4%).
Novouključene osobe u travnju 2021. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 23 osobe (35,4%) i to Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo 11 osoba te Druge potpore za zapošljavanje 12 osoba, Potpore za očuvanje radnih mjesta 17 osoba (26,2%), Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja 13 osoba (20,0%), Potpore za samozapošljavanje 8 osoba (12,3%), te Javni radovi 4 osobe (6,1%).
Na kraju travnja 2021. godine evidentirana su 603 aktivna korisnika mjera.
Uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) i potresom krajem 2020. godine HZZ je nastavio s provođenjem mjere 'Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije' i u 2021. godini kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti.
Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 30.4.2021. donijelo je odluku o donošenju nove mjere - Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za ožujak-travanj-svibanj 2021. Radi se o izmjeni mjere donesene 30. ožujka 2021. koja se odnosila na mjesece ožujak i travanj te je ovom odlukom Upravnog vijeća mjera produžena i na mjesec svibanj.
 

Datum novosti: 10.05.2021.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr