Nezaposlenost i zapošljavanje u travnju 2023./2022. godine

Registrirana nezaposlenost krajem travnja 2023. godine
U Područnom uredu Krapina krajem travnja 2023. godine registrirano je 1.810 osoba, što ukazuje na smanjenje za 2,9% ili 54 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 8,1% ili 160 osoba u odnosu na kraj travnja 2022. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom travnja 2023.
U travnju 2023. godine novoprijavljeno je ukupno 185 nezaposlenih osoba što je za 37,7% manje nego u travnju 2022. godine.

Od toga:
 147 osoba (79,5%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   31 osoba (16,7%) dolazi iz neaktivnosti
     7 osoba   (3,8%) dolazi iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u travnju 2023. godine izašlo je ukupno 239 osoba (14,6% manje nego u istom mjesecu 2022. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 199 osoba (83,3%), a 40 osoba (16,7%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u travnju 2023. godine za 8,2% je veći u odnosu na isti izvještajni mjesec 2022. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom travnja 2023. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 613 potreba za radnicima što je za 33,0% više nego u travnju 2022. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (21,9%), prerađivačkoj industriji (21,5%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (13,1%), građevinarstvu (9,3%), te obrazovanju (8,5%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U travnju 2023. godine evidentirano je 417 korisnika novčane naknade (23,0% nezaposlenih), što je za 31,2% manje nego u istom mjesecu 2022. godine.

 

Datum novosti: 10.05.2023.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr