Nezaposlenost i zapošljavanje u travnju 2024./2023. godine

Registrirana nezaposlenost krajem travnja 2024. godine
U Područnom uredu Krapina krajem travnja 2024. godine registrirano je 1.776 osoba, što ukazuje na smanjenje za 4,9% ili 91 osobu u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 1,9% ili 34 osobe u odnosu na kraj travnja 2023. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom travnja 2024.
U travnju 2024. godine novoprijavljeno je ukupno 169 nezaposlenih osoba što je za 8,6% manje nego u travnju 2023. godine.

Od toga:
 127 osoba (75,1%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   39 osoba (23,1%) dolazi iz neaktivnosti
     3 osobe   (1,8%) dolaze iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u travnju 2024. godine izašlo je ukupno 260 osoba (8,8% više nego u istom mjesecu 2023. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju su napustile 222 osobe (85,4%), a 38 osoba (14,6%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u travnju 2024. godine za 11,6% je veći u odnosu na isti izvještajni mjesec 2023. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom travnja 2024. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 626 potreba za radnicima što je za 2,1% više nego u travnju 2023. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (26,0%), prerađivačkoj industriji (24,6%), obrazovanju (10,5%), te trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (8,5%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U travnju 2024. godine evidentirana su 432 korisnika novčane naknade (24,3% nezaposlenih), što je za 3,6% više nego u istom mjesecu 2023. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom travnja 2024. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključene su 134 osobe, i to 56 muškaraca (41,8%) i 78 žena (58,2%).
Novouključene osobe u travnju 2024. godine obuhvaćene su mjerama: Obrazovanje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad putem vaučera 44 osobe (32,8%); Potpore za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena 44 osobe (32,8%); Potpore za samozapošljavanje 18 osoba (13,4%) i to Potpora za samozapošljavanje 17 osoba, te Potpora za samozapošljavanje-zeleno/digitalno 1 osoba; Potpore za zapošljavanje 11 osoba (8,2%) i to Potpora za zapošljavanje 7 osobe, Potpora za pripravništvo 2 osobe, Potpora za zapošljavanje - zeleno/digitalno 1 osoba i Potpora za pripravništvo u javnim službama 1 osoba; Javni radovi 10 osoba (7,5%); Aktivacijski program 4 osobe (3,0%); te Potpore za usavršavanje 3 osobe (2,3%).
Na kraju travnja 2024. godine evidentirano je 869 aktivnih korisnika mjera.
 

Datum novosti: 10.05.2024.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr