Nezaposlenost i zapošljavanje u veljači 2018./2017. godine

Registrirana nezaposlenost krajem veljače 2018. godine
U Područnom uredu Krapina krajem veljače 2018. godine evidentirano je 3.316 nezaposlenih osoba, što ukazuje na smanjenje za 3,7% ili 126 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 22,9% odnosno za 984 osobe u odnosu na kraj veljače 2017. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom veljače 2018.
U veljači 2018. godine novoprijavljeno je ukupno 336 nezaposlenih osoba što je za 20,0% manje nego u veljači 2017. godine.

Od toga:
 216 osoba (64,3%) dolazi direktno iz radnog odnosa
 105 osoba (31,2%) dolazi iz neaktivnosti
     8 osoba   (2,4%) dolazi iz redovitoga školovanja
     7 osoba   (2,1%) dolazi iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u veljači 2018. godine izašle su ukupno 462 osobe (19,4% manje nego u istom mjesecu 2017. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 319 osoba (69,0%), a 143 osobe (31,0%) brisane su iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u veljači 2018. godine za 0,6% je veći u odnosu na isti izvještajni mjesec 2017. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom veljače 2018. godine od strane poslodavaca prijavljena je 561 potreba za radnicima što je za 1,9% manje nego u veljači 2017. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (19,4%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (16,0%), građevinarstvu (14,4%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrb (13,9%) i obrazovanju (10,7%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U veljači 2018. godine evidentirana su 1.053 korisnika novčane naknade (31,8% nezaposlenih), što je za 1,7% manje nego u istom mjesecu 2017. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključena je 61 osoba. Novouključene osobe u veljači 2018. godine obuhvaćene su mjerama: Obrazovanje (25 osoba ili 41,0%) – 14 osoba uključeno u Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i 11 osoba uključeno u Obrazovanje nezaposlenih, Potpore za zapošljavanje – 29 osoba ili 47,6%, Javni radovi – 1 osoba ili 1,6% te Potpore za samozapošljavanje – 6 osoba ili 9,8%.
Na kraju veljače 2018. godine evidentirano je 764 aktivnih korisnika mjera.

 

Datum novosti: 08.03.2018.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr