Nezaposlenost i zapošljavanje u veljači 2019./2018. godine

Registrirana nezaposlenost krajem veljače 2019. godine
U Područnom uredu Krapina krajem veljače 2019. godine evidentirano je 2.535 nezaposlenih osoba, što ukazuje na smanjenje za 2,2% ili 58 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 23,6% odnosno za 781 osobu u odnosu na kraj veljače 2018. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom veljače 2019.
U veljači 2019. godine novoprijavljeno je ukupno 300 nezaposlenih osoba što je za 10,7% manje nego u veljači 2018. godine.

Od toga:
 166 osoba (55,3%) dolazi direktno iz radnog odnosa
 113 osoba (37,7%) dolazi iz neaktivnosti
   11 osoba   (3,7%) dolazi iz redovitoga školovanja
   10 osoba   (3,3%) dolazi iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u veljači 2019. godine izašlo je ukupno 358 osoba (22,5% manje nego u istom mjesecu 2018. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 235 osoba (65,6%), a 123 osobe (34,4%) brisane su iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u veljači 2019. godine za 26,3% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2018. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom veljače 2019. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 486 potreba za radnicima što je za 13,4% manje nego u veljači 2018. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (30,9%), građevinarstvu (14,2%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (12,8%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (10,3%), te obrazovanju (8,6%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U veljači 2019. godine evidentirano je 756 korisnika novčane naknade (29,8% nezaposlenih), što je za 28,2% manje nego u istom mjesecu 2018. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključene su 43 osobe, i to 19 muškaraca (44,2%) i 24 žene (55,8%).
Novouključene osobe u veljači 2019. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 16 osoba (37,2%), Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 12 osoba (27,9%), Obrazovanje nezaposlenih 4 osobe (9,3%) te Potpore za samozapošljavanje 11 osoba (25,6%).
Na kraju veljače 2019. godine evidentirano je 906 aktivnih korisnika mjera.

 

Datum novosti: 11.03.2019.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr