Nezaposlenost i zapošljavanje u veljači 2020./2019. godine

Registrirana nezaposlenost krajem veljače 2020. godine
U Područnom uredu Krapina krajem veljače 2020. godine evidentirane su 2.243 nezaposlene osobe, što ukazuje na smanjenje za 2,7% odnosno za 62 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 11,5% odnosno za 292 osobe u odnosu na kraj veljače 2019. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom veljače 2020.
U veljači 2020. godine novoprijavljeno je ukupno 260 nezaposlenih osoba što je za 13,3% manje nego u veljači 2019. godine.

Od toga:
 177 osoba (68,1%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   68 osoba (26,1%) dolazi iz neaktivnosti
     8 osoba   (3,1%) dolazi iz redovitoga školovanja
     7 osoba   (2,7%) dolazi iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u veljači 2020. godine izašle su ukupno 322 osobe (10,1% manje nego u istom mjesecu 2019. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju su napustile 232 osobe (72,0%), a 90 osoba (28,0%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u veljači 2020. godine za 1,3% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2019. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom veljače 2020. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 435 potreba za radnicima što je za 10,5% manje nego u veljači 2019. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (23,9%), građevinarstvu (15,6%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (13,8%), obrazovanju (11,7%), te pružanju smještaja te pripremi i usluživanju hrane (11,3%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U veljači 2020. godine evidentirano je 666 korisnika novčane naknade (29,7% nezaposlenih), što je za 11,9% manje nego u istom mjesecu 2019. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključena je 41 osoba, i to 23 muškaraca (56,1%) i 18 žena (43,9%).
Novouključene osobe u veljači 2020. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 26 osoba (63,5%), Aktivacijski program 13 osoba (31,7%), Osposobljavanje na radnom mjestu 1 osoba (2,4%) te Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 1 osoba (2,4%).
Na kraju veljače 2020. godine evidentirano je 797 aktivnih korisnika mjera.

 

Datum novosti: 10.03.2020.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr