Nezaposlenost i zapošljavanje u veljači 2021./2020. godine

Registrirana nezaposlenost krajem veljače 2021. godine
U Područnom uredu Krapina krajem veljače 2021. godine evidentirano je 2.805 nezaposlenih osoba, što ukazuje na smanjenje za 4,7% odnosno za 139 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na povećanje za 25,1% odnosno za 562 osobe u odnosu na kraj veljače 2020. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom veljače 2021.
U veljači 2021. godine novoprijavljeno je ukupno 245 nezaposlenih osoba što je za 5,8% manje nego u veljači 2020. godine.

Od toga:
 177 osoba (72,3%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   52 osobe (21,2%) dolaze iz neaktivnosti
   15 osoba   (6,1%) dolazi iz redovitoga školovanja
     1 osoba   (0,4%) dolazi iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u veljači 2021. godine izašle su ukupno 384 osobe (19,3% više nego u istom mjesecu 2020. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 298 osoba (77,6%), a 86 osoba (22,4%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u veljači 2021. godine za 28,4% je veći u odnosu na isti izvještajni mjesec 2020. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom veljače 2021. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 510 potreba za radnicima što je za 17,2% više nego u veljači 2020. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (40,4%), obrazovanju (13,5%), građevinarstvu (13,3%), te zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (8,0%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U veljači 2021. godine evidentirana su 804 korisnika novčane naknade (28,7% nezaposlenih), što je za 20,7% više nego u istom mjesecu 2020. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom veljače 2021. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključeno je 56 osoba, i to 20 muškaraca (35,7%) i 36 žena (64,3%).
Novouključene osobe u veljači 2021. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 19 osoba (33,9%) i to Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo 3 osobe te Druge potpore za zapošljavanje 16 osoba, Obrazovanje nezaposlenih 17 osoba (30,4%), Obrazovanje ostalih tražitelja zaposlenja 17 osoba (30,4%), Potpore za samozapošljavanje 2 osobe (3,6%), te Potpore za očuvanje radnih mjesta 1 osoba (1,8%).
Na kraju veljače 2021. godine evidentirano je 712 aktivnih korisnika mjera.
Uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) i potresom krajem 2020. godine HZZ je nastavio s provođenjem mjere 'Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za siječanj - veljaču 2021.' i u 2021. godini kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti.
Na 18. sjednici Upravnog vijeća HZZ-a održanoj 22.2.2021. donesene su izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2021. godini, te izmjene Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za siječanj - veljaču 2021.
 

Datum novosti: 11.03.2021.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr