Nezaposlenost i zapošljavanje u veljači 2024./2023. godine

Registrirana nezaposlenost krajem veljače 2024. godine

U Područnom uredu Krapina krajem veljače 2024. godine registrirano je 1.970 osoba, što ukazuje na smanjenje za 2,2% ili 44 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 0,2% ili 4 osobe u odnosu na kraj veljače 2023. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom veljače 2024.
U veljači 2024. godine novoprijavljeno je ukupno 228 nezaposlenih osoba što je za 14,6% više nego u veljači 2023. godine.

Od toga:
 169 osoba (74,1%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   54 osobe (23,7%) dolaze iz neaktivnosti
     5 osoba   (2,2%) dolazi iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u veljači 2024. godine izašle su ukupno 272 osobe (16,7% više godine nego u istom mjesecu 2023. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 219 osoba (80,5%), a 53 osobe (19,5%) brisane su iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u veljači 2024. godine za 19,0% je veći u odnosu na isti izvještajni mjesec 2023. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom veljače 2024. godine od strane poslodavaca prijavljene su 742 potrebe za radnicima što je za 32,5% više nego u veljači 2023. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (23,3%), prerađivačkoj industriji (20,6%), građevinarstvu (14,7%), te obrazovanju (11,7%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U veljači 2024. godine evidentirano je 516 korisnika novčane naknade (26,2% nezaposlenih), što je za 6,9% manje nego u istom mjesecu 2023. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom veljače 2024. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključeno je 40 osoba, i to 16 muškaraca (40,0%) i 24 žene (60,0%).
Novouključene osobe u veljači 2024. godine obuhvaćene su mjerama: Obrazovanje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad putem vaučera 19 osoba (47,5%), Potpore za zapošljavanje 14 osoba (35,0%) i to Potpora za zapošljavanje 13 osoba i Potpora za pripravništvo 1 osoba, te Aktivacijski program 7 osoba (17,5%).
Na kraju veljače 2024. godine evidentirana su 892 aktivna korisnika mjera.

 

Datum novosti: 12.03.2024.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr