Registrirana nezaposlenost krajem listopada 2018. godine

U Područnom uredu Krapina krajem listopada 2018. godine evidentirano je 2.557 nezaposlenih osoba, što ukazuje na povećanje za 0,9% ili 23 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 23,6% odnosno za 792 osobe u odnosu na kraj listopada 2017. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom listopada 2018.
U listopadu 2018. godine novoprijavljene su ukupno 474 nezaposlene osobe što je za 19,1% manje nego u listopadu 2017. godine.

Od toga:
 286 osoba (60,3%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   88 osoba (18,6%) dolazi iz redovitoga školovanja
   87 osoba (18,4%) dolazi iz neaktivnosti
   13 osoba   (2,7%) dolazi iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u listopadu 2018. godine izašla je ukupno 451 osoba (17,2% manje nego u istom mjesecu 2017. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 290 osoba (64,3%), a 161 osoba (35,7%) brisana je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u listopadu 2018. godine za 16,2% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2017. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom listopada 2018. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 580 potreba za radnicima što je za 1,2% manje nego u listopadu 2017. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (27,9%), obrazovanju (21,4%), prerađivačkoj industriji (14,8%), te građevinarstvu (9,8%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U listopadu 2018. godine evidentirano je 708 korisnika novčane naknade (27,7% nezaposlenih), što je za 16,0% manje nego u istom mjesecu 2017. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključeno je 87 osoba. Novouključene osobe u listopadu 2018. godine obuhvaćene su mjerama: Obrazovanje (27 osoba ili 31,0%) – 19 osoba uključeno u Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i 8 osoba uključeno u Obrazovanje nezaposlenih, Potpore za zapošljavanje – 33 osobe ili 37,9%, Javni radovi – 10 osoba ili 11,5% te Potpore za samozapošljavanje – 17 osoba ili 19,6%.
Na kraju listopada 2018. godine evidentirano je 833 aktivnih korisnika mjera.

 

Datum novosti: 09.11.2018.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr