Osnovni podaci člana

Trg Ljudevita Gaja 5, 49000 Krapina
tel:049371883
fax:049371884
www.hgk.hr
hgkkr@hgk.hr

Hrvatska gospodarska komora

Hrvatska gospodarska komora je neprofitna, nevladina, stručno poslovna institucija svih pravnih subjekata koji se bave gospodarskom djelatnošću. Osnovna uloga HGK je zastupanje interesa gospodarstva prema kreatorima gospodarske politike, promicanje hrvatskog gospodarstva u zemlji i inozemstvu te poduzimanje aktivnosti za unapređenje rada i poslovanja tvrtki. Dugom tradicijom djelovanja predstavlja pouzdan izvor informacija svim hrvatskim tvrtkama i inozemnim partnerima. Nudi cijeli niz usluga, od obavljanja javnih ovlasti, poslovnih informacija o tvrtkama, propisima i zakonima u području gospodarstva, pripremanja hrvatskog gospodarstva za ulazak u Europsku uniju, do poslovnog obrazovanja i usavršavanja, unapređivanja kvalitete i zaštite okoliša.

Kako bi nagradila uspješnost u poslovanju i doprinos hrvatskom gospodarstvu u cjelini, HGK dodjeljuje priznanje Zlatna kuna. Kandidatom za dobivanje ove prestižne nagrade postaje se isključivo izvrsnošću u poslovanju koja se vrednuje temeljem izračuna utvrđenih pokazatelja. Uzastopno kandidiranje ili osvajanje nagrade Zlatna kuna pridonosi poboljšanju ukupnog ugleda tvrtke i poticaj je ostalima da ostvare isti uspjeh.

Komora je 1997. godine pokrenula Projekt vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda dodjelom znakova "Hrvatska kvaliteta" i "Izvorno hrvatsko", kao jamstva vrhunske kvalitete i izvornosti. Ovi znakovi potiču stvaranje kvalitetnih hrvatskih proizvoda, jamče njihovu kvalitetu, omogućavaju im lakši proboj na strana tržišta, te ulijevaju povjerenje potrošačima. Znak “Hrvatska kvaliteta” do sada je dobilo 235 proizvoda, dok znak “Izvorno hrvatsko” nosi 116 proizvoda.

Projektom „Be CROative“ Komora promovira kvalitetne hrvatske proizvode (nositelje znakova “Izvorno hrvatsko” i “Hrvatska kvaliteta”), umjetnike, znanstvenike, inovatore i izume Hrvata poznate u čitavome svijetu te Hrvatsku kao zemlju inovativnih i kreativnih ljudi. Izložbom „Be CROative“ Komora želi pokazati da Hrvatska, osim što ima vrhunske sportaše i prekrasnu prirodu, stvara kvalitetne proizvode stvorene vlastitom inteligencijom i snalažljivošću te s ponosom predstaviti hrvatske velikane, umjetnike, znanstvenike i inovatore, koji su pridonijeli globalnom napretku.

Kako bi ukazala na važnost kupovine kvalitetnih hrvatskih proizvoda, HGK već četrnaestu godinu za redom, organizira akciju “Kupujmo hrvatsko” diljem dvadesetak hrvatskih gradova. U sklopu akcije se održava i zajednička akcija MINGORP-a, HGK i HOK-a pod nazivom “Vrijedne ruke” kojoj je cilj javnost upoznali s proizvodima i proizvođačima tradicionalnih proizvoda koji svojim radom, znanjem i umijećem pridonose razvoju različitosti hrvatskoga gospodarstva.
Kampanja "DRVO JE PRVO!" koordinirana zajedničkom inicijativom Hrvatske gospodarske komore, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Hrvatskih šuma, pokrenuta je 2007. godine prema težnjama vodećih tvrtki za preradu drva i proizvodnju namještaja s ciljem povećanja uporabe drva i jačanja konkurentnosti domaćih prerađivača drva. U teritorijalnom smislu Hrvatska gospodarska komora se sastoji od Središnjice u Zagrebu te dvadeset županijskih komora. U skladu s potrebama širenja tržišta Komora je osnovala 5 predstavništva i 2 poslovnice predstavništva u inozemstvu. Županijska komora Krapina je s radom započela 1994. godine i danas broji 1.586 aktivnih tvrtki članica. Izvršava zadaće HGK i otvorena je za sve inicijative gospodarskog sektora, temeljeći svoj rad na partnerstvu sa članicama, te lokalnom i državnom administracijom. Zastupanje, usklađivanje i zaštita interesa gospodarstva te unapređivanje poslovanja članica iznimno su bitni zadaci ŽK Krapina. Izrađuje se Analiza gospodarskih kretanja i razvoja djelatnosti u zemlji i inozemstvu, te potiče donošenje ili usklađivanje pravne regulative i uvjeta gospodarenja po djelatnostima. Članice redovito obavještava o predavanjima, seminarima i radionicama, a po potrebi i samostalno organizira edukacije o aktualnim temama. ŽK Krapina je 2005.g. započela s uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom u svoje poslovanje (ISO 9001:2000) kako bi osigurala neprekidno poboljšanje u djelatnostima koje obavlja i na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana – članica, zaposlenika, državnih i drugih organa u zemlji i inozemstvu.

ŽK Krapina svojim članicama pruža usluge organiziranja nastupa na sajmovima i stručnim predavanjima od interesa za gospodarstvo. Isto tako organizira sudjelovanje gospodarstvenika na susretima s poslovnim delegacijama iz inozemstva koje posjete Krapinsko – zagorsku županiju, te organizira poslovne susrete prilikom posjete stranih delegacija Središnjici. Također obavlja cijeli niz usluga javnih ovlasti kao što su: ovjeravanje certifikata o porijeklu robe koji prate istu kod izvoza, ovjeravanje ostalih dokumenata koji prate robu kod izvoza na zahtjev poduzetnika a na osnovu traženja njihovih kupaca, izdavanje dopusnica za međunarodni cestovni prijevoz roba, prodaja tiskanica i informiranje o sustavu ATA karneta, usklađivanje voznih redova linijskog prijevoza putnika u županiji, te upisivanje izmjena i nadopuna u Očevidnik nekretnina i pokretnina. Organiziranjem strukovnih udruženja i njihovim radom, te pojedinačnim direktnim kontaktima s članicama, Komora nastoji pomoći pri rješavanju problema u poslovanju predlaganjem mjera za njihovo otklanjanje.
ŽK Krapina također aktivno sudjeluje pri odabiru i izradi planova za dobivanje sredstava iz EU fondova, te je ujedno partner i suradnik na nekoliko projekata vezanih za poboljšanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Vizija razvoja HGK, pa tako i ŽK Krapina, je pozicioniranje hrvatskoga gospodarstva i društva kao regionalnog lidera na razini razvijenih europskih društava.

Galerija slika

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr