Osnovni podaci člana

Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 6, 49000 Krapina
tel:049382125
fax:049382125
mob:0913800203
www.vhzk.hr
info@vhzk.hr

Veleučiliše Hrvatsko zagorje Krapina

RAZLOZI OTVARANJA VELEUČILIŠTA

Moderan pristup razvoju gospodarstva temelji se na društvu znanja i visoko učinkovitom i svrhovitom poslovnom obrazovanju, a Bolonjski proces teži k povezivanju visokog obrazovanja i gospodarstva, osobito na regionalnom nivou. Gospodarski sustav traži stalno usavršavanje, racionalizaciju, kreativnost i inovacije u cilju povećanja učinkovitosti. Iskustva razvijenih zemalja govore o potrebi cjeloživotnog obrazovanja, a stvaranjem veleučilištnog centra kvalitetni su se programi približili i takvim potencijalnim studentima.

Zbog toga se krenulo s osnivanjem vlastite visoke škole koja je osnovana Ugovorom o osnivanju Visoke škole Hrvatsko zagorje Krapina od 16. srpnja 2007. godine sklopljenim od osnivača; Krapinsko – zagorska Županija, Grad Krapina, Općina Radoboj, Općina Đurmanec, Općina Petrovsko, Općina Hum na Sutli, Pučko otvoreno učilište, “Kotka” Krapina, OMCO d.d. Hum na Sutli, Presečki grupa d.o.o. Krapina, Strahinjčica trgovina d.o.o. Krapina, Krakom d.o.o. Krapina, Pekom d.o.o. Krapina, Krapina - poljoprivredna zadruga, Jedinstvo d.d. Krapina, te tri profesora koji su sudjelovali u izradi programa. 20. siječnja 2011. godine Visoka škola Hrvatsko zagorje Krapina dobila je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa mišljenje da udovoljava uvjetima da postane Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina.


STRUČNI  STUDIJI

Glavna svrha već pokrenutih stručnih studija Informatika, Prometna logistika i Operativni menadžment je stvaranje kadra potrebnog za uspješno vođenje osnovne djelatnosti u poslovnim organizacijama koje čine jezgru privrednog i društvenog razvoja Krapinsko-zagorske županije.
Obrazovanje polaznika tih stručnih studija utemeljeno je na izučavanju onih disciplina koje su nužne za uspješno vođenje poslovnih organizacija vezanih za logistiku prometa, poduzetništvo i informatičku tehnologiju. Odabir stručnih predmeta, njihov raspored po godinama te opseg izučavanja svake pojedine discipline usklađeni su prvenstveno s projektiranim potrebama polaznika. Temeljne discipline - matematika, statistika, strani jezik, informatika, ekonomija- daju polaznicima opća znanja potrebna u suvremenom poslovanju. Stručni predmeti pokrivaju stručna znanja potrebna za uspješno vođenje poslova struke, ali i specifična znanja potrebna gospodarskom razvoju Županije.

Temeljni razlog za pokretanje trogodišnjeg stručnog studija smjera Operativni menadžment na Veleučilištu Hrvatsko zagorje, a glede naprijed iznesenog, bio je školovanje stručnjaka s ciljem njihova brzog uključivanja u operativne poslove u gospodarstvu i to, posebice na poslovima vođenja malih i srednjih tvrtki kao i rukovođenja pojedinim radnim jedinicama u okviru takvih tvrtki, poslovima menadžmenta u državnoj upravi, institucijama i ustanovama, turizmu i hotelijerstvu, vođenje predstavništava, filijala i odjela ili sektora u maloprodaji, veleprodaji i vanjskoj trgovini.

Osnovna svrha stručnog studija Informatika jest izobrazba inženjera informatike za samostalno obavljanje poslova održavanja, posluživanja i oblikovanja osobnih računala i poslužitelja, manjih mreža, informacijskih sustava i aplikacija, kao i njihovog korištenja kao alata. Znanja kojime će studenti ovladati obuhvaćaju znanja o elektronici i sklopovlju, održavanje sustava i mreža projektiranje manjih sustava, znanja o programskoj opremi, programskim paketima, te izradi vlastitih programa uključivo primjene u informatizaciji ureda, uprave i gospodarstva.

Prometna logistika, stručni trogodišnji studij, obrazuje studente za obavljanje poslova u gradskom, međugradskom i međunarodnom cestovnom prometu, te na poslovima unutarnjeg transporta, skladištima i terminalima, u logističkim centrima, organizaciji logističkih lanaca, referent za unutarnju kontrolu ispravnosti voznog parka, referenta za vozni red, referenta za sigurnost prometa, referenta za kombinirani prijevoz,  referenta za špediciju, šefa voznog parka, šefa unutarnjeg transporta,  inspektora u cestovnom prometu, obavljanje carinskih službi, policijska kontrola prometa, vojnim logističkim centrima. Osnovni cilj otvaranja stručnog studija Prometna logistika u Krapini je obrazovanje na višoj razini logističara koji mogu naći svoje mjesto u svim strukama gospodarstva, posebno prometa, te državnoj upravi (vojska, policija, carina). Na temelju interdisciplinarnog poznavanja područja djelovanja završni studenti bili bi osposobljeni za vođenje, upravljanje i koordiniranje na taktičkoj i strateškoj razini organizacije u kojoj rade ili će raditi. Njihovo djelovanje bilo bi usmjereno prvenstveno na rješavanje logističkih problema, kako u logističkim poduzećima, tako i u drugim poduzećima gdje je potreba za aplikativnim logističarima (područje privredne logistika, energije, zdravstva, kadrova, informacija i sl.).

Postojeći studiji potpuno su usklađeni sa svim načelima Bolonjske deklaracije, svi  studenti koji završe će tijekom studija skupiti 180 ECTS bodova, što je neophodno da mogu nastaviti prema magisteriju struke, ukoliko žele, sva nastava se održava u malim grupama, SVI nositelji kolegija imaju izbore u znanstvena ili znanstveno-nastavna zvanja (predavač, viši predavač, prof. visoke škole, docent ili profesor),  postoji usporedivist sa sličnim ustanovama zapadne Europe tako da postoji i mogućnost razmjene studenata.


BUDUĆNOST

Potpuno su gotovi i programi za stručni studij Građevine s kojim planiramo započeti u Bedekovčini, kao i stručni studij Mediji s kojim ćemo započeti u Zagrebu, a u planu je i Menadžment u ruralnom i zdravstvenom turizmu.
Obrtnička komora Zagreb i Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina 06. srpnja 2010. godine potpisali su Ugovor o poslovnoj suradnji na obavljanju djelatnosti visokog obrazovanja i održavanje nastave u Zagrebu u Ilici 49, u poslovnim prostorijama Obrtničke komore Zagreb.
Trenutno je na VHZK nešto preko 200 studenata, a naš cilj je kroz 3 godine imati oko 500 studenata na 5 stručnih studija u KZŽ, te 300 do 400 u Zagrebu.

Galerija slika

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr