Osnovni podaci člana

Trg Dragutina Domjanića 6, 49210 Zabok
tel:049222635
www.zagor.info
ivana@zagor.info

Mreža udruga Zagor

Djelatnost:

Širenje kulture mladih i poticanje dijaloga među mladima u Hrvatskoj i svijetu, koordiniranje udruga Krapinsko-zagorske županije, povezivanje istih te stvaranje zajedničkih projekata i provedba istih, izrada i provedba projekata u svrhu zaštite i ostvarivanja prava i interesa mladih i drugih građana u Republici Hrvatskoj, a poglavito u Krapinsko-zagorskoj županiji. Organizacija javnih događanja (koncerti, izložbe, kino projekcije, rasprave, predavanja i sl.), okupljanje građana a poglavito mladih koji se žele baviti kulturnim, ekološkim, znanstvenim, informacijskim, društvenim akcijama i pomagati iste.

Kratak opis:

Mreža udruga Zagor osnovana je 26.02.2007. godine u Zaboku. Cilj joj je koordinirati udruge mladih i za mlade u Krapinsko-zagorskoj županiji, povezivanje istih te stvaranje zajedničkih projekata na temelju Županijskog programa djelovanja za mlade Krapinsko-zagorske županije kao temeljnog projekta politike prema mladima u županiji. Mreža udruga ZAGOR redovito provodi tri programa; Županijski program djelovanja za mlade KZŽ, Centar za mlade KZŽ i www.zagor.info uz međunarodne i projekte Europske unije. Mreža broji 13 članica: Mraz iz Zaboka, STUB-KLUB iz Donje Stubice, Klub mladih Bedekovčina iz Bedekovčine, Zefra iz Pregrade, Humska udruga mladih iz Huma na Sutli, SEP iz Desinića, Feniks iz Oroslavja, Kumrovečka udruga mladih iz Kumrovca, Petrože iz Krušljevog sela, SKA iz Krapine, Krik iz Krapine, Regenerator iz Zaboka i Klub mladih Konjščina iz Konjščine. Od osnivanja udruge, članice Mreže udruga Zagor provele su više od 60 projekata za mlade na području Krapinsko-zagorske županije. Udruga provodi programe kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih i prilikom provođenja projekata uspostavili smo partnerstva i suradnje s drugim institucijama i organizacijama; Krapinsko-zagorskom županijom, Centrom za prevenciju ovisnosti KZŽ, Obiteljskim centrom KZŽ, Zagorskom razvojnom agencijom, Policijom, školama i drugim institucijama. Članice provode Županijski program koji se opredjeljuje za stvaranje socijalnih, obrazovnih, kulturnih, materijalnih, političkih, ekoloških i drugih uvjeta za trajnu dobrobit mladih te njihovo aktivno, potpuno i odgovorno sudjelovanje u društvenoj zajednici te svim područjima ekonomske i političke djelatnosti.

Galerija slika

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr