Osnovni podaci člana

Kumrovečka 8, 49210 Zabok
tel:049221183
fax:049226910
www. zabok.hr

Pučko otvoreno učilište Zabok

Djelatnost:

Programi obrazovanja i kulture

 • osnovnoškolsko obrazovanje odraslih sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih,
 • srednjoškolsko obrazovanje odraslih sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih,
 • visokoškolsko obrazovnje (suradnja sa Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija i Fakultetom organizacije i informatike Varaždin;
 • pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju,
 • djelatnost prikazivanja filmova,
 • djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa,
 • djelatnosti zabavnih i tematskih parkova,
 • usluge pripreme za tisak i objavljivanje,
 • izdavanje knjiga,
 • izdavanje časopisa i periodičnih publikacija,
 • ostala izdavačka djelatnost,
 • ostale informacijske uslužne djelatnosti,
 • pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti.

Opis ustanove:

Težište ustanove je na obrazovnim programima. Posebno smo orijentirani na suradnju sa visokoškolskim ustanovama (suradnja sa Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija i Fakultetom organizacije i informatike Varaždin). Pučko otvoreno učilište Zabok je još 1995. godine uspostavilo suradnju sa Ekonomskim fakultetom iz Zagreba.
Pou Zabok izvodi verificirane programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih, dokvalifikacije, prekvalifikacije, stručnog usavršavanja i usavršavanja:

 1. komercijalist
 2. ekonomist
 3. zaštitar osoba i imovine
 4. vozač motornog vozila
 5. pomoćni kuhar-konobar
 6. prodavač
 7. trgovački poslovođa
 8. tajnik/tajnica
 9. pekar
 10. samostalni knjigovođa
 11. pomoćni knjigovođa
 12. vinar i podrumar
 13. kompjuterski daktilograf
 14. operater na računalu.

Osim obrazovnih programa, Pou Zabok održava redovite kazališne predstave sa najpoznatijim zagrebačkim kazališnim kućama, redovite kino predstave, koncerte. Od 2011. godine vodimo novu Gradsku galeriju.
Pou Zabok je jedan od nositelja i organizatora poznate kulturne manifestacije „Dani Ksavera Šandora Gjalskog“.

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr