Osnovni podaci člana

Frana Galovića 1b, 49000 Krapina
tel:049373161
fax:049301290
www.zara.hr
zara@zara.hr

Zagorska razvojna agencija

Zagorska razvojna agencija d.o.o. osnovana je 2006. godine od strane Krapinsko zagorske županije. Aktivnosti Zagorske razvojne agencije odnose se na područje Krapinsko zagorske županije, a usmjerene su na sektor poduzetništva, ruralnog i regionalnog razvoja, turizma te upravljanja fondovima Europske unije. U našim aktivnostima usko surađujemo sa regionalnim i lokalnim vlastima, potpornim institucijama, civilnim društvom te privatnim i javnim poduzećima.

Zagorska razvojna agencija d.o.o. potporna je institucija za razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva. Usmjerena je na identifikaciju razvojnih prilika, provođenje projekata i razvojnih programa te se bavi promidžbom Krapinsko – zagorske županije.

Poduzetnicima Zagorska razvojna agencija pruža usluge praćenja natječaja za financiranje projekata raspisanih od strane ministarstava Republike Hrvatske, fondova RH i pretpristupnih fondova Europske unije kao i savjetničku podršku u svim fazama poslovnog rasta i razvoja.

Jedinicama lokalne samouprave, Zagorska razvojna agencija pruža usluge informacijskog konzaltinga te se bavi poslovima privlačenja stranih investitora i pruža usluge info – točke o financijskom tržištu.

Naši su ciljevi:

 • biti glavni izvor informacija o poslovnim prilikama
 • usuglašavati potrebe poduzetnika sa novim mogućnostima na tržištu
 • postati podrška privlačenju stranih ulaganja
 • identificirati zapreke daljnjeg razvoja i ponuditi efektivna rješenja
 • profilirati Krapinsko – zagorsku županiju kao destinaciju poželjnu za život, rad i odmor

Glavne aktivnosti Zagorske razvojne agencije:

Poduzetništvo

 • poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva kroz poticajne kreditne linije, osnivanje poduzetničkih zona i poslovnih, odnosno industrijskih parkova, osnivanje lokalnog jamstvenog fonda, organiziranje edukativnih seminara i radionica za poduzetništvo, pomoć pri organiziranju povezivanja poduzetnika u clustere, asistencija i savjetovanje
 • upravljanje postojećim i novim razvojnim programima: program poticanja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, program poticanja i razvoja poduzetničkih zona i poslovnih parkova, program formiranja i clustera u industriji
 • poslovno informiranje i promocija ulaganja, poslovno i razvojno savjetovanje
 • upravljanje modelom vauchera

Turizam

 • promidžba Krapinsko-zagorske županije: izdavanje informativnih i promotivnih materijala, kontakti s međunarodnim institucijama, europskim regijama, regionalnim razvojnim agencijama, stranim investitorima
 • razvoj pješačkih, planinarskih i vinskih staza
 • razvoj cikloturizma
 • poticanje razvoja kontinentalne turističke ponude

Ruralni razvoj

 • poticanje osnivanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva
 • savjetodavna uloga kod osnivanja, mogućnosti financiranja, udruživanja

Regionalni razvoj

 • identifikacija razvojnih prilika, projekata i razvojnih programa: priprema, izrada i praćenje poslovnih i razvojnih programa, financijski menadžment i financiranje, praćenje izvedbe programa, praćenje, analiza i izvještavanje o gospodarskim kretanjima
 • regionalni operativni plan: aktualizacija podataka i baze razvojnih projekata
 • formiranje regionalnih klastera
 • vođenje brige o ljudskim potencijalima (udruge)

Upravljanje fondovima EU

 • praćenje programa EU, prijava, organizacija i implementacija projekata
 • savjetovanje i provođenje edukacije o mogućnostima i izvorima financiranja

Galerija slika

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr