Osnovni podaci člana

Magistratska 1, 49000 Krapina
tel:049329212
fax:049329211
www.kzz.hr

Krapinsko-zagorska županija

Djelatnosti:

Kao jedinica područne (regionalne) samouprave obavlja poslove od područnog (regionalnog) značenja, a osobito poslove koji se odnose na školstvo, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu te planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova.

Vizija:

U skladu s vizijom i misijom, odnosno strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije – biti poželjnom destinacijom za život, rad i odmor - vodimo se načelima održivog razvoja za stvaranjem uvjeta koji će svim dijelovima Županije omogućiti jačanje konkurentnosti i realizaciju razvojnih potencijala.

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr