Osnovni podaci člana

Nova ulica 1,49240 Donja Stubica
tel:049286133
fax:049286133
mob:0995655913
www.pou-stubica.hr
info@pou-stubica.hr

Pučko otvoreno učilište Donja Stubica

Pučko otvoreno učilište Donja Stubica je ustanova koja se bavi obrazovanjem odraslih. Izvodi formalne programe verificirane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te tečajeve stranih jezika. Verificirani su slijedeći programi: njegovatelj/ica, dadilja, poslovni/a tajnik/ca, računalni/a operater/ka, računalni/a daktilograf/kinja, vinogradar/ka-podrumar/ka, obavljanje knjigovodstvenih poslova, samostalni/a knjigovođa/tkinja, klesar/ka, zidar/ka, keramičar/ka, tesar/ka, slastičar/ka, licitar/ka-medičar/ka, pekar/ica, kuhar/ica, konobar/ica, sobar/ica, mlinar/ica, farmer/ica-mljekar/ica, proizvođač/ica tradicionalnih mesnih proizvoda, voćar/ica, podopolagač/ica, staklorezač/ica, sušioničar/ka za umjetno sušenje drva, soboslikar/ica-ličilac, tehnički/a crtač/ica u AutoCADu, maslinar/ka, pčelar/ica, kozar/ica, mljekar/ica-sirar/ica, ovčar/ka – prerađivač/ica ovčjih proizvoda, proizvođač/ica humusa, proizvođač/ica poljoprivrednih kultura na ekološki način. U sklopu Pučkog otvorenog učilišta djeluje i Knjižnica. Zaposleno je 4 djelatnika. Uspješno surađujemo sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Krapina kao i sa ostalim pravnim subjektima. U mogućnosti smo izvoditi nastavu u prostorijama naručitelja. U izvođenju neverificiranih programa prilagođavamo se zahtjevima korisnika.

 

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr