Osnovni podaci člana

Magistratska 2 49000 Krapina
tel:049300546
fax:049370616
www.okkzz.hr
ok.krapina@hok.hr

Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije

Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije ima višegodišnju tradiciju organiziranja obrtnika s osnovnim ciljevima promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih, obrtničkih, interesa pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a u posljednje vrijeme sve je jača suradnja sa Ministarstvima temeljem zajedničkih projekata.

Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije jedna je od ukupno dvadeset područnih obrtničkih komora na razini države odnosno Hrvatske obrtničke komore.

OKKZŽ prema teritorijalnom principu obuhvaća devet udruženja obrtnika: UO Bedekovčina, UO gradova Donja Stubica, Oroslavje i općina Marija Bistrica, Gornja Stubica, Stubičke Toplice, MUO Klanjec, UO grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj, UO  Krapinske Toplice, UO Pregrada, Hum na Sutli, Desinić, UO Sveti Križ Začretje, UO Zabok, UO Zlatar. Obrtništvo Krapinsko-zagorske županije ima dugu tradiciju i razmjerno je razvijeno u Županiji. Najveći broj obrtnika koncentriran je upravo na području većih gradova kao što su Krapina, Donja  Stubica, Zlatar  i Zabok. Radi usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, obrtnici organiziraju svoj strukovni rad po sekcijama na nivou udruženja obrtnika odnosno po cehovima, odborima i komisijama na nivou OKKZŽ. Prema strukovnom principu uslužna djelatnost je najzastupljenija, potom proizvodno zanatstvo, trgovina,  ugostiteljstvo, prijevoz i graditeljstvo.

OKKZŽ je jedina područna obrtnička komora u Hrvatskoj koja od 1994. godine vrši raspodjelu dozvola za međunarodni promet temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Pravilnika o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta.

Hrvatska obrtnička komora u okviru svojih ovlasti koje proizlaze iz Zakona o obrtu od 1994.g. ima javnu ovlast u području obrazovanja za potrebe obrtništva.

Temeljem te ovlasti OKKZŽ naročito skrbi o: licenciranju obrtničkih radionica za primanje naučnika na naukovanje, upisima učenika u obrtnička zanimanja te praktičnom dijelu naukovanja koji se realizira u licenciranim obrtničkim radionicama.

Obrtnici osiguravaju potrebnu opremu za realizaciju programa naukovanja kao i majstore-mentore čija je zadaća što kvalitetnije provoditi propisani program praktične nastave. Posebna pažnja pridaje se organizaciji i provođenju kontrolnih i pomoćničkih ispita. ( Više informacija na www.okkzz.hr )

Kako bi se pridobio što veći broj učenika za upis u obrtnička zanimanja, u suradnji s udruženjima obrtnika, HZZ-PS Krapina, srednjim školama  KZŽ te uz značajnu potporu Županije, OKKZŽ u svim osnovnim školama naše županije održava projekt «Prezentacija obrtničkih i ostalih srednjoškolskih programa» za roditelje i učenike 8. razreda.
OKKZŽ u suradnji s Ministarstvom gospodarstva svake godine stipendira  učenike obrtničkih zanimanja, a za šk. g. 2009./2010. stipendiramo ukupno 18 učenika koji se školuju za obrtnička zanimanja.
OKKZŽ skrbi o cjeloživotnom obrazovanju obrtnika kroz majstorske ispite i ispite stručne osposobljenosti. Tako je do sada majstorski ispit položilo 446 kandidata, a ispit stručne osposobljenosti 454 kandidata.

Sukladno opredjeljenju da obrazovanje nema alternativu, OKKZŽ je za SŠ Oroslavje, SŠ Krapina, SŠ Bedekovčina, SŠ Konjščina i SŠ Zabok donirala financijska sredstva za opremanje praktikuma kako bi učenicima obrtničkih programa pružila mogućnost obavljanja kvalitetne praktične nastave.

Stalna i obvezna aktivnost OKKZŽ posvećena je promotivnim aktivnostima svojih članova putem organiziranih nastupa na mnogobrojnim sajmovima u zemlji i inozemstvu, a što potvrđuju vrijedne nagrade kako za pojedinačni nastup obrtnika tako i za cjeloviti komorski nastup.

Sukladno navedenim činjenicama te promjenama u društvu i zakonodavstvu koje su nužne i neminovne radi skorog ulaska Hrvatske u Europsku Uniju, Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije, svjesna problema i potreba obrtništva u cjelini, nastoji se transformirati u suvremeni poslovni servis koji će obrtnicima pružati više kvalitetnih usluga i informacija nego danas.

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr