Osnovni podaci člana

Magistratska 1, 49000 Krapina
tel:049329111
fax:049329257
www.udu-kzz.hr
predstojnica@udu-kzz.hr

Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji

Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji sastoji se od 4 službe. Sjedište Ureda i službi je u Krapini. Osim u Krapini, u pet ispostava županije nalaze se uredi službi.

Službe ureda

Služba za zajedničke poslove

Služba obavlje poslove zajedničke svim ostalim službama (računovodstvo, informatička podrška, kadrovska služba, održavanje zgrada, voznog parka, ekonomat...), Besplatna pravna pomoć

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Izdavanje obrtnica - obrtni registar, denacionalizacija, izvlaštenja, Minimalni tehnički uvjeti (MTU)
Kontakt: e-mail: gospodarstvo@udu-kzz.hr

Služba za društvene djelatnosti

Poslovi u socijali, upis u radnu knjižicu, invalidnine, ratni vojni invalidi (oba rata), školstvo
Kontakt: e-mail: jcesarec@udu-kzz.hr

Služba za opću upravu

Registar građana, birački spiskovi, matičari, izdavanje izvadaka o rođenju, vjenčanju, smrti, registar udruga
Kontakt: e-mail: istankovic@udu-kzz.hr

Služba za opću upravu

Registar građana, birački spiskovi, matičari, izdavanje izvadaka o rođenju, vjenčanju, smrti, registar udruga
Kontakt: e-mail: istankovic@udu-kzz.hr

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr