Osnovni podaci člana

Ulica Frana Galovića 1c, Krapina
tel:049371193
fax:049371319
www.obiteljskicentar-kzz.hr
obiteljskicentar-kzz@hi.t-com.hr

Obiteljski centar Krapinsko-zagorske županije

Rad u Obiteljskom centru Krapinsko-zagorske županije utemeljen je na načelu ravnopravnosti i jednakosti svih djelatnica, a djeluje kroz interdisciplinarnu suradnju svih zaposlenih, a to su: defektologinja, ekonomistica, pravnica, socijalna radnica, administrativna djelatnica i psihologica. Cilj rada je osnaživanje i unaprjeđenje kvalitete obiteljskog života svih pojedinaca, a osobito osjetljivih skupina stanovništva: djece i mladih, osoba s invaliditetom te starih i nemoćnih osoba.

Obiteljski centar nastoji biti što dostupniji svim korisnicima pa je i radno vrijeme prilagođeno potrebama stanovnika naše Županije te je radimo od ponedjeljka do petka: 07,00 do 20,00 sati. Subotom provodimo edukativno-preventivno-savjetodavne programe i projekte u vremenu od 09,00 do 12,00 sati.

Obiteljski centar Krapinsko-zagorske županije osnovan je prije četiri godine odlukom Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a utemeljen je na radu Savjetovališta za brak, mlade i obitelj koje je djelovalo u središtu županije pri Centru za socijalnu skrb Krapina. Rad Obiteljskog centra Krapinsko-zagorske županije utemeljen je na radu s obitelji kao temeljnom jedinicom svakog društva i razvijanju međuinstitucijske i međuresorne suradnje, a kako bi promicali, ostvarili i očuvali temeljne obiteljske vrijednosti i poboljšali položaj svih članova obitelji u društvu.

Obiteljski centar Krapinsko-zagorske županije provodi niz projekata i programa na području cijele Krapinsko-zagorske županije, a kojima pridonosimo poboljšanju kvalitete života svih stanovnika. U Obiteljskom centru Krapinsko-zagorske županije te na području naše županije provodimo slijedeće aktivnosti:

 1. Savjetovalište za osobe s invaliditetom – provodi se kroz grupne susrete, predavanja, PowerPoint prezentacije i druženja osoba s invaliditetom, članova njihovih obitelji i ostalih zainteresiranih osoba, a kako bi se podigla razina kvalitete života osoba s invaliditetom te socijalna uključenost i ostvarivanje prava osoba s invaliditetom.
 2. Savjetovalište za roditelje – naglašava se važnost pozitivnog i odgovornog roditeljstva te pruža pomoć u jačanju roditeljskih vještina za odgoj djece i promiče se roditeljska odgovornost kao temelj zdravih obiteljskih odnosa.
 3. Savjetovalište za mlade – naglasak je na kvalitetnom provođenju slobodnog vremena djece i mladih te podizanju razine znanja o pravima i obvezama djece i mladih, a kroz usvajanje socijalnih i emocionalnih vještina te spoznaje o važnosti uloge mladih u društvu kroz preuzimanje aktivne i odgovorne uloge u obiteljskom i društvenom okruženju.
 4. Grupa podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju – važno je jačanje socijalne mreže ciljane skupine kroz savjetodavnu pomoć i podršku u ostvarivanju prava, a kako bi se podigla razina kvalitete života ciljane skupine i svih dionika društvene zajednice.
 5. Radionice za djecu s teškoćama u razvoju – važna je integracija u društveni život djece s teškoćama u razvoju te učenje kroz druženje i igru, a kako bi svi bili senzibiliziraniji za potrebe djece s teškoćama u razvoju.
 6. Prevencija vršnjačkog nasilja i drugih neprihvatljivih oblika ponašanja u Krapinsko-zagorskoj županiji „Vjerujem u sebe“ – važnost prevencije vršnjačkog nasilja i drugih neprihvatljivih oblika ponašanja je temeljna vrijednost i cilj rada našega Centra.
 7. Projekt Autobus „Čudesna šuma“ – važan zbog suradnje jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave te daje mogućnost djeci da kvalitetno provode slobodno vrijeme s naglaskom na zaštiti i promicanju prava djece i mladih.
 8. Projekt „Rastimo zajedno“ – učenje roditeljskih i životnih vještina kroz grupni rad, razmjenu iskustva i stručno vođenje, a kako bi roditeljima bila pružena adekvatna podrška za ulogu roditelja.
 9. Baby fitness – omogućava dostupnost pozitivnih i preventivnih sadržaja za mlade roditelje i novorođenu djecu u našoj županiji.
 10. Promicanje volonterstva na području Krapinsko-zagorske županije – važno je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, a kroz poticanje na volonterstvo. Važno je osvijestiti potrebu uključivanja i aktivnog sudjelovanja u događajima vezanima uz lokalnu zajednicu i društvene procese.
 11. Provođenje kampanje Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom – naglašava se uloga svakog pojedinca, ustanove i sustava u podizanju, odgoju i zaštiti djece, a kroz informiranje i edukaciju javnosti o potrebi sprječavanja svakog oblika nasilja nad djecom, a osobito seksualnog nasilja.
 12. Gubici i podrška u procesu tugovanja – organizacijom predavanja i javnih tribina te stručnim usavršavanjem djelatnica jačati kompetenciju i stvarati uvjete za optimalan psihofizički razvoj čovjeka i naglašavanje važnosti duševnog zdravlja, a kako bi se stvorili preduvjeti za prevenciju i smanjenje rizika suicidalnog ponašanja, kroz prevenciju, liječenje i rehabilitaciju.
 13. Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada – poboljšanje položaja osoba s invaliditetom osobito je važno na tržištu rada, a kroz povezivanje djelatnosti obrazovanja, zdravstva, civilnog društva te institucija koje djeluju na tržištu rada.
 14. Obilježavanje međunarodnih i nacionalnih dana – važno je kroz prigodne aktivnosti educirati, senzibilizirati i informirati javnost, a kako bismo sustavnim pristupom omogućili podizanje razine kvalitete života.
 15. Osmišljavanje, izrada i tisak promotivnih i edukativnih brošura – Sigurno na Internetu, Kako do dobro odgojenog djeteta, Kako prevladati stres, Savjeti za stjecanje samopouzdanja, Pozitivno roditeljstvo, Recimo STOP nasilju, Zašto volontirati?, prezentirati sadržaje koji su od općeg društvenog značaja za našu sredinu.

Uz navedene programe i projekte Obiteljski centar sudjeluje u radu Vijeća za prevenciju Krapinsko-zagorske županije, Koordinacijskog tima za prepoznavanje i pomoć mladima s poteškoćama u učenju, poremećajima u ponašanju, problema ovisnosti, žrtvama obiteljskog i vršnjačkog nasilja za područje Zlatar, Zlatar Bistrica, Bedekovčina, Konjščina, Oroslavje, Marija Bistrica i Budinšćina, Koordinacijskog tima za rad na Programu prevencije nasilja među djecom i nad djecom te prevencije ovisnosti i drugih oblika neprimjerenog ponašanja djece učenika osnovnih škola Zabok i Sv. Križ Začretje te Koordinacijskog tima za rad na prevenciji neprihvatljivih oblika ponašanja među djecom i u obitelji za područje Krapine, općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.

Dobru suradnju ostvarujemo na području preventivno-savjetodavnih aktivnosti s Policijskom upravom Krapinsko-zagorskom, Županijskim, općinskim i prekršajnim sudovima, državnim odvjetništvima, vrtićima, osnovnim i srednjim školama, Zavodom za javno zdravstvo KZŽ, ustanovama socijalne skrbi te jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave te udrugama civilnog društva. Naglašavamo kako veliku podršku radu Obiteljskog centa daje Grad Krapina – ustupili su prostor za rad Obiteljskog centra bez naknade za troškove korištenja.

Gledano kroz brojčane podatke s ponosom možemo govoriti o podacima iz 2010. godine, a tijekom koje je u Obiteljskom centru Krapinsko-zagorske županije pruženo više od tri tisuće  savjetodavnih usluga. Na predavanjima, javnim tribinama i okruglim stolovima koje je proveo i organizirao Obiteljski centar bilo je prisutno više od deset tisuća osoba, a djelatnice Obiteljskog centra su kroz suradnju s medijima realizirale više od pedeset radijskih emisija na Radio Hrvatsko-zagorje Krapina, Radio Marija Bistrica, Radio Zlatar, Radio Kaj, Radio Zabok, Radio Oroslavje i Radio Donja Stubica. Sudjelovale smo u snimanju priloga za HTV i Z1 televiziju, a o programima i projektima pisali Večernji list, Zagorski list, Krapinski vjesnik te je objavljeno na desetke članaka i objava putem pisanih medija i web stranica.

Vjerujemo da je obitelj koja je zasnovana na ljubavi, zajedništvu i dijeljenju zajedničkih interesa temelj dobrog i kvalitetnog društva. Njegujući ljubav, razumijevanje, uvažavanje i dijalog utjecati ćemo na očuvanje općih vrijednosti i razvoj društvene zajednice u cjelini.

Djelatnice Obiteljskog centra: Tanja Cujzek, Štefica Dlesk, Dunja Horvat, Sandra Kos, Lidija Nekić, Dragica Slakoper Lisica.
 

Galerija slika

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr